20.02.2019

Hvem bliver ikke opereret og hvorfor?

Epilepsioperation

Det er kun i få tilfælde patienterne selv, der afslår operation, og de fleste begrundelser for ikke at tilbyde operation findes i årsager, der er vanskelige at opdage inden udredningen.

 

Af Morten Larsen

En britisk undersøgelse fra 2015 har vist at det kun er 33% af de patienter, der henvises til udredning med henblik på epilepsioperation, der bliver opereret. Derudover afviser 32% patienterne at tage imod tilbuddet om operation.

Derfor sætter et svensk forskerhold sig for at undersøge, hvorfor epilepsipatienter, der er indstillet til udredning med henblik på operation, afslår operationen, og om disse patienter kan identificeres inden udredningen.

Resultaterne fra Gøteborg Universitet viser, at 59% af de patienter, der gennemgår udredningen også bliver opereret. Undersøgelsen baseres på 295 patienter, hvoraf 175 bliver opereret. Af de patienter, der ikke bliver opereret, er det kun 6%, der afslår tilbud om operation og 7% der afslår invasive forundersøgelser. Begrundelserne for ikke at blive godkendt til operation er: inkonklusive forundersøgelser (26%), multifokal epilepsi (24%), begyndende anfald i hjerneområder, der er vigtige for tale, bevægelse og sanser (12%), nedgang i anfalds frekvensen (12%), risiko for nedsat kognitiv funktion (10%) og tilstedeværelse af andre sygdomme (3%).

Det konkluderes at kun få patienter afslår operation og de fleste grunde til ikke at tilbyde operation begrundes i årsager, der er vanskelige at opdage inden udredningen. Eftersom epilepsioperationer er en begrænset ressource, er det vigtigt at identificere de patienter, der ikke er egnede til operation så tidligt som muligt i udredningen. Det er også vigtigt at identificere patienternes frygt og bekymringer tidligt. Forbedret rådgivning vil måske nedbringe antallet af patienter, der afslår operation.

Kilde

Gustafsson, A. Edelvik, K. Malmgren: Epilepsy Surgery Evaluations ‐ Who Will Not Be Operated and Why? (p213). Epilepsia. Abstracts. Epilepsy Surgery 1. 27 August 2018. S 102-103.

Du kan læse mere om epilepsioperationer her

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev