11.10.2013

Hvor blev ressourceforløbene af?

Ankestyrelsen har den 27. september 2013 udsendt statistik over tilkendelse af førtidspension i 2013. Det er en god anledning til at se, hvordan det er gået med reformen af førtidspensionsordningen. Og det går ikke godt.

Lad os først se på nogle tal:
 
Der blev i alt tilkendt 1.117 førtidspensioner i 2. kvartal 2013. Heraf er 733 tilkendelser sket efter den nye ordning fra januar 2013, mens 384 tilkendelser er sket efter de gamle regler.

Til sammenligning blev der i 2012 tilkendt 14.450 førtidspensioner og i 2011 15.960.
 
Ankestyrelsen oplyser i sin skrivelse "tendenser for førtidspension 2013:2" at antallet af tilkendelser ikke er udtryk for, at kommunerne er stoppet med at tilkende førtidspension. Der er tale om en forsinkelseseffekt som følge af, at borgerne efter de nye regler nu som udgangspunkt skal igennem et ressourceforløb, før der tages stilling til, om der skal igangsættes en førtidspensionssag.
 
Den 1. januar 2013 trådte der nye førtidspensionsregler i kraft, som blandt andet betyder, at unge under 40 år som hovedregel ikke kan tilkendes førtidspension. De skal i stedet tilbydes et ressourceforløb. Er man over 40 år, kan man få ét ressourceforløb, eventuelt flere hvis man ønsker det og kommunen finder det er en god idé. Kommunen kan som udgangspunkt ikke rejse sag om førtidspension, før der er gennemført et ressourceforløb med henblik på at udvikle arbejdsevnen.  Det er personer, der er i fare for at komme på førtidspension, hvis ikke der iværksættes særlige indsatser, der skal tilbydes ressourceforløb.
 
Formålet er at hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet.
 
Hvis man under ingen omstændigheder kan komme i arbejde eller i gang med en uddannelse, kan man fortsat –  uanset alder –  få tilkendt pension.

Kontanthjælpsydelsen er lavere end førtidspensionsydelsen.

Selv om der i 2013 kun er opgjort for et halvt år, er der tale om et drastisk fald i tilkendelse af førtidspension. Det lave tal burde være udtryk for, at kommunerne var i gang med at hjælpe folk ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse via ressourceforløb. Tallene for iværksatte ressourceforløb viser imidlertid, at det langt fra er tilfældet.

Lad os se på tallene:
 
I Ugebrevet A4 kan man den 17. september 2013 læse, at målet med reformen var, at 5.940 personer under 40 skulle være i ressourceforløb, mens tallet er 14.600 for personer over 40 år.
 
Virkeligheden er, at der i perioden er oprettet 222 ressourceforløb for personer under 40 år og 728 for personer over 40 år.

Vi må altså konstatere, at kommunernes arbejde med at hjælpe udsatte ind på arbejdsmarkedet halter gevaldigt. Der er flere kommuner, som slet ikke er begyndt at etablere ressourceforløb. Samtidigt tilkendes der langt færre førtidspensioner end tidligere år.
 
Jeg antager at langt de fleste personer, som burde have et ressourceforløb for at blive afklaret i forhold til fremtidig forsørgelse, aktuelt modtager kontanthjælp. Uden etablering af ressourceforløb, kan det ikke afklares, om de rent faktisk ved særlige indsatser kan komme ind på arbejdsmarkedet, eller om de eventuelt skal have førtidspension.

Så alt imens tiden går, er de henvist til kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag. Der er ikke umiddelbart udsigt til at forsørgelsesniveauet ændrer sig, idet der kan tildeles flere ressourceforløb – når det altså engang bliver etableret. Ressourceforløbsydelsen svarer til kontanthjælp – dog hidtidig ydelse, hvis man var på anden ydelse ved overgang til ressourceforløb. Modtager man for eksempel sygedagpenge, fortsætter man på sygedagpengeniveau, indtil man ikke længere er berettiget til sygedagpenge. Herefter overgår man til kontanthjælpsniveau.
 
Man kan undre sig over, at kommunerne ikke overholder loven og iværksætter ressourceforløb.

Og man kan kun gisne om hvordan det her udvikler sig over de kommende år. Jeg tror, at vi vil opleve at langt flere vil være henvist til forsørgelse på kontanthjælpsniveau i årevis.

Dels er der indtil nu kun i yderst beskedent omfang taget skridt til overhovedet at etablere de ressourceforløb, der skal bringe folk på anden forsørgelse, dels er ressourceforløbsydelsen på kontanthjælpsniveau. Og i hvor mange år skal folk gennemgå ressourceforløb, inden det er afklaret, om de kan komme ind på arbejdsmarkedet eller skal have førtidspension? Det ved vi ikke; men det bliver spændende at følge udviklingen.
 
Af Helle Obel, Socialrådgiver i Dansk Epilepsiforening

p.s.

Men mest af alt kan det da undre, at beskæftigelsesministeren har forventet, at en lov vedtaget i december 2012 kan udmøntes fra januar 2013.
 
Vi må håbe, at politikerne på borgen ikke fremover forventer at ny lovgivning kan udmøntes hen over en nat eller to og har lært, at hastværk er lastværk.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev