01.10.2013

Invitation til fokusgruppe

Danske Regioner vil gerne have input fra patienter og pårørende til, hvordan sundhedsvæsenet kan blive bedre. Derfor invitere r Danske Regioner patienter og pårørende til et fokusgruppeinterview, der skal bidrage med perspektiver, refleksioner og konkrette eksempler fra mødet med sundhedsvæsenet.

Fokusgruppeinterviewet skal bruges som inspiration i forbindelse med regionerne strategiarbejde i efteråret 2013.

Deltagerne forventes ikke at repræsentere andre end dem selv, og deres bidrag vil blive anonymiseret. Der vil blive udarbejdet et meningsreferat til det videre arbejde, hvor konkrete eksempler og budskaber vil fremgå, men uden angivelse af afsenderen. Interviewet gennemføres af en ekstern konsulent fra Core Team og en referent.  

Fokusgruppeinterviewet afholdes onsdag den 9. oktober kl. 14.00-17.00 i regionernes hus på Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der vil blive serveret sandwich på mødet.

Danske Regioner betaler transportudgifterne. Og deltagerne får som tak en kurv fra Løgimose.

Interesserede kan melde sig via Helle Meinhardt fra Danske Patienter, hm@danskepatienter, eller tlf. 33 41 47 57 senest den 2. oktober. Den endelige fokusgruppe på 7-10 deltagere vil blive sammensat så den favner bredt i forhold til alder og erfaringer. Alle, der har meldt sig som in-teresserede, vil få en tilbagemelding senest fredag den 4. oktober.

(Kilde: Danske Regioner)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev