18.05.2016

Jobproblemer trods uddannelse

Selvom mennesker med epilepsi er lige så godt uddannede som resten af befolkningen, så har de store beskæftigelsesproblemer

 

Det kommende nummer af Dansk Epilepsiforenings blad ”Epilepsi” fortæller om en medelmsundersøgelse, der viser, at selvom mennesker med epilepsi er lige så godt uddannede som resten af befolkningen, så har de store beskæftigelsesproblemer. Hver femte modtager førtidspension, og 7,6 % er henvist til kontanthjælp – begge dele ligger langt over gennemsnittet for mennesker uden epilepsi.

Dansk Epilepsiforening mener, at forskellen ikke kun skyldes epilepsien, men også siger noget om barrierer på arbejdsmarkedet. Den holdning underbygges af foreningens erfaringer fra andre kontakter med medlemmerne. Og tallene for de unge 18-29 årige på kontanthjælp beviser det.

Tallene for unge på kontanthjælp er en interessant størrelse, fordi det så at sige er ”renset for epilepsi-faktoren”. Når vi for eksempel kikker på førtidspension, er der åbenlyse grunde til, at mennesker med epilepsi adskiller sig fra resten af befolkningen, fordi deres epilepsi har betydning for deres arbejdsevne. Kontanthjælp er anderledes, da ydelsen som udgangspunkt er tænkt som en midlertidig forsørgelse, man får, hvis man på grund af sociale eller andre problemer ikke er i stand til forsørge sig selv. Det betyder også, at man burde forvente en nogenlunde tilsvarende andel af unge med og uden epilepsi med kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag. Men sådan er det langt fra.
I ”Epilepsi nr. 2 2016” kan man læse, at andelen af unge med epilepsi på kontanthjælp er cirka dobbelt så stor som andelen af unge uden – 11,36 % i forhold til 6,12 % blandt unge uden epilepsi.

I artiklen skriver Dansk Epilepsiforenings politiske konsulent, Thomas Holberg: ”Det er svært at tolke dette anderledes, end at det er epilepsien, som er hovedforklaringen på, at de unge havner på kontanthjælp, og tallene vidner derfor om manglende indsatser og unge, der ikke får den støtte, de har brug for.”
Medlemsundersøgelsen er lavet i vinteren 2015 blandt 365 voksne med epilepsi og deres pårørende. Du kan læse mere om den i ”Epilepsi nr. 2 2015”, der snart er på gaden.

Bladet ”Epilepsi” er et blad til Epilepsiforeningens medlemmer. Det udkommer fire gange om året med blandt andet nyheder fra epilepsiens verden, fortællinger om mennesker med epilepsien inde på livet, interview med eksperter og gode råd fra foreningens socialrådgiver og sygeplejerske.

Få bladet ved at blive medlem af Dansk Epilepsiforening. Det koster fra 300 kr. om året. Se tidligere numre af ”Epilepsi”. Du kan få en smagsprøve bladene fra i år og læse hele numre af ældre blade.

(Kilde: Dansk Epilepsiforening, “Epilepsi nr. 2 2016”)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev