18.04.2012

Kampagne afviser fleksjob-myter

Regeringens plan om en reform af førtidspension og fleksjob vil få alvorlige konsekvenser for mennesker med funktionsnedsættelser. Derfor er 14 handicaporganisationer – bl.a. Dansk Epilepsiforening – gået sammen om et initiativ, der skal aflive urigtige myter og påstande, som bruges til at sælge reformforslagene.
En af de i alt 13 myter, organisationerne afliver, er, at udgifterne til fleksjob og førtidspension er løbet løbsk, og at alene fleksjobordningen koster 11 mia. om året:
Det er forkert. Hvis skatteindtægterne fra fleksjobberne medregnes koster fleksjobordningen under det halve af, hvad regeringen påstår, nemlig 5,5 mia. kr. Endelig bidrager fleksjobberne stort til samfundets økonomi. 52.100 fleksjobbere svarer til 20.000 fuldtidsansatte, der svarer til en årlig værditilvækst på med 11,4 mia. kr.
Det er en myte, at borgere, der allerede er tilkendt fleksjob eller førtidspension, bliver ikke ramt af reformen:
Det er rigtigt, at nuværende fleksjobbere kan fortsætte i jobbet under de nuværende betingelser, men hvis de skifter job bliver de omfattet af de nye regler og har dermed stor risiko for lønnedgang, afhængig af hvor mange timer de kan arbejde.
Det er en myte, at reformen gør det lettere for folk at få et fleksjob, selvom de kun kan arbejde meget få timer:
De 14 handicaporganisationer er enige med bl.a. Erik E. Simonsen, underdirektør i DA, der har udtalt: ”Jeg tvivler på, at der er ret mange virksomheder, der vil oprette fleksjob med kun to-fem timers arbejdstid om ugen. Selve administrationen af ordningen vil være en barriere, og personen vil ikke blive en del af virksomheden, hvis man arbejder så få timer”.
En af de store myter er påstanden om, at i dag parkeres mange unge på permanent førtidspension:
Der har aldrig været tale om, at nogen parkeres på førtidspension, og derefter ingen muligheder har for at arbejde. For det første giver den nuværende pensionslovgivning mulighed for midlertidig tilkendelse af førtidspension, hvis der er forventning om, at erhvervsevnen kan forbedres. For det andet er det med den nuværende lovgivning muligt at have et skånejob ved siden af sin førtidspension. For det tredje kan førtidspensionen sættes i bero eller afmeldes, hvis pensionisten får det bedre.
Hertil kommer, at revalideringsordningen allerede giver mulighed for den indsats, som regeringen ønsker med de såkaldte ”ressourceforløb”, men denne ordning bruges kun meget lidt.
De 14 organisationers argumenter er solidt underbygget af henvisninger til ministersvar, rapporter og offentligt tilgængelig statistik.
Under overskriften ”Regeringen reformerer på baggrund af myter – ikke fakta!” har organisationer kørt annoncer i landsdækkende medier. De har også oprettet kampagnesiden www.reformfakta.dk. Læs vores tema om forslaget til fleksjobreform og personer med epilepsi (Kilde: www.reformfakta.dk)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev