19.04.2012

Må man køre, når man har epilepsi…?

2012 blev skudt i gang med andet end krudt. Som noget andet sprængfarligt, fik vi nemlig også nye regler for kørekort til personer med epilepsi. Der kom i øvrigt også nye regler for en række andre sygdomsgrupper, men det skal denne blog ikke handle om.

Reglerne er en udmøntning af et EU direktiv af lidt ældre dato (fra 2009). Dette direktiv blev baseret på et længere udredningsarbejde, som affødte en rapport – af endnu ældre dato – om epilepsi og kørekort.

Hvis du er særligt interesseret kan du finde rapporten her

Regler på færdselsområde har helt grundlæggende til formål at sikre at vi alle kan færdes så sikkert i trafikken som muligt. Derfor er epilepsi naturligvis i søgelyset på lige fod med en stribe andre sygdomme, når der kommer nye regler. For som der står i den nye bekendtgørelse: ”Epilepsianfald, der påvirker bevidstheden, (…) udgør en betydelig risiko for færdselssikkerheden, hvis anfaldene indtræffer, medens patienten kører motordrevet køretøj.”

Det vil næppe overraske mange læsere af denne blog..!

Men hvad betyder de nye regler så konkret på epilepsiområdet? Jo; meget er det samme som hidtil, men der er kommet stramninger på forskellige enkeltområder – nok mest mærkbart for de som hidtil har kørt lastbil eller de unge som måske drømmer om at køre lastbil engang – det som også lidt teknisk kaldes et gruppe 2 kørekort.

Fremover er det hovedreglen at man skal have været anfalds fri og medicinfri i mindst ti år, før man kan få kørekort til eksempelvis lastbil.

Det vil i min optik betyde, at man fremover godt og grundigt lukker leddet for at personer med epilepsi får gruppe 2 kørekort.

I de seneste par uger har vi fået en del henvendelser fra medlemmer om det nye regelsæt. Som eksempel fra en mand, som nu står til at miste kortet til lastbilen.

Hans historie var, at han fik konstateret epilepsi for ti år siden. Umiddelbart derefter blev han sat i medicinsk behandling – en behandling han har overholdt til punkt og prikke siden. Han har været anfaldsfri gennem alle årene, og har derfor med et års mellemrum fået fornyet lastbilkortet.

Han var aktuelt i gang med at erhverve kørekort til anhænger på lastbilen, og afleverede i den forbindelse en fornyet helbredsattest til motorkontoret. En helbredsattest som han – som vanligt – fik sin praktiserende læge til at skrive. Kort tid efter fik han besked fra politiet om at de indstiller at han ikke længere kan beholde sit lastbilkørekort. Eller sagt på mindre mundret dansk at: ”ansøgningen (…) ikke kan anbefales imødekommet…”

Hans helbredssituation er den samme den har været siden han fik diagnosen. Det eneste som er ændret er reglerne.

Sagen er ikke endeligt afgjort endnu, men hvis politiet fastholder afgørelsen mister han sit job som lastbilchauffør. Der er ingen muligheder for omplacering til andet arbejde i det firma han er ansat – han har spurgt. Manden har absolut ingen rådgivning fået om hverken det ene eller andet da han ringer til os. Det er bare kort og kontant meddelt ham at ”…sådan var reglerne”.

Det er muligt at reglerne kan være rimelige nok – men jeg synes der er nogle betydelige paradokser på området.

Der mangler en systematisk opsamling på hvordan trafiksikkerheden påvirkes af de nye regler, samt en konsekvent indsamling af erfaringer om hvordan praktikere på området vurderer dette nye regelsæt i bred forstand. Og når jeg siger praktikere er det både de som er omfattet af regelsættet – altså patienterne – og de som skal administrere det; altså læger og politifolk.

Var det ikke meget nemmere hvis man i almindelighed forbød folk med epilepsi at køre bil? Det synspunkt har skam før været fremme i debatten – også her i DK.

Her må vi som forening mane til besindighed. Vi ved fra neurologer som har fingrene dybt nede i denne problemstilling at man generelt bør være forsigtig med for skrappe sanktioner.

Deres bekymring tager afsæt i undersøgelser som viser at meget stramme regler kan få den stik modsatte effekt af det man ønsker; nemlig at patienterne tier stille af frygt for konsekvenserne og ”slører” evt. anfaldsgennembrud eller problemer med epilepsien i det hele taget. Eller for at citere fra ovennævnte rapport: "More liberal rules may persuade people with seizures to undergo an assessment and stick to the rules for several reasons"

Rammen for at afdække og løse problemer med epilepsi – og kørekort – starter gennem en forhåbentlig åben og ærlig dialog mellem lægen/neurologen og patienten. Og den ramme kan altså i sig selv blive kompromitteret, hvis reglerne strammes for meget.

Og hvad er Dansk Epilepsiforenings rolle i dette besværlige farvand?

Som den opmærksomme læser sikkert har set, kører foreningens for øjeblikket en ret omfattende kampagne, hvor vi sætter spot på forskellige aspekter af dette regelsæt.

Men derudover har Dansk Epilepsiforening med gode venners hjælp forsøgt at lave en gennemskuelig gennemgang af de nye kørekortregler, hvor vi har valgt at ofre betydelig fokus på hvad man kan gøre hvis man mister førerretten i en periode.

Lad os håbe det hjælper – vi hører altid gerne fra medlemmer om det har gjort en forskel. Læs vores tema om epilepsi og kørekort

Kør forsigtigt derude, og pas godt på jer selv, hinanden og alle os andre…..!
Socialrådgiver Per Olesen

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev