28.04.2014

Karen vil intet ændre

Under et åbent samråd i Folketingets Retsudvalg afviste justitsminister Karen Hækkerup, at der er behov for at ændre ved kørekortreglerne for lastbilchauffører. Og hun sammenlignede ved samme lejlighed lastbilchauffører med epilepsi, der ikke må køre lastbil, med personer, der ryger hash og ikke må kører bil.
Der var den 24. april 2014 åbent samråd i Retsudvalget om dispensation til fornyelse af kørekort til gruppe 2 for personer, der tager medicin imod epilepsi. Se hele samrådet her Spørgsmålet til ministeren lød: ”Er ministeren indstillet på at gøre det nemmere at få dispensation i forhold til fornyelse af kørekort for personer, der tager medicin imod epilepsi, men har været anfaldsfri i en årrække, set i lyset af, at der tilsyneladende gives meget få dispensationer i dag og at eksempelvis lastbilchauffører, der tager medicin imod epilepsi, og ikke har haft anfald i en årrække, i realiteten udgør en meget lille sikkerhedsrisiko i trafikken?” Spørgsmålet blev stillet af Kim Christiansen (DF).
Ministeren oplyste i samrådet, at kriterierne for fornyelse af kørekort til gruppe 2 er vedtaget på baggrund af fælleseuropæisk opfattelse af, hvornår man er sund og rask nok til at sætte sig bag rattet af et tungt motorkøretøj. Der blev redegjort for de nye regler, der indebærer at man som udgangspunkt skal være anfalds- og medicinfri i 10 år for at få fornyet sit gruppe 2 kørekort, og at de nationale myndigheder kan give dispensation til personer med gode sundhedsprognoser.
Liselotte Blixt (DF) gjorde opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens tilsynschef har oplyst, at de ikke vil give dispensation til chauffører, der tager medicin overhovedet. Ministeren oplyste, at hun har fuld tillid til at de personer, der efter gældende regler kan få dispensation, fordi de ikke udgør en risiko for trafiksikkerheden, også får det. Ministeren mener ikke, at man bør indføre lempeligere regler, reglerne er baseret på en fornuftig og rigtig afvejning af hensynet til den enkelte chauffør og hensynet til færdselssikkerheden. Der blev henvist til 3 chauffører, der har opnået dispensation.
Der var spørgsmål til ministeren om, hvorvidt der kunne være en overgangsordning, så de nye regler ikke rammer chauffører, der hidtil har kørt efter de gamle regler. Hertil svarede ministeren, at hun ikke synes, at man skal ændre i reglerne.
Ministeren sammenlignede med de personer, der ryger hash og kører bil, og som også mærker konsekvenserne af, at det er kriminaliseret. Ministeren gav udtryk for forståelse for at reglerne rammer hårdt og mener, at man skal gøre, hvad man kan, for at støtte op om chaufførerne via omskoling eller andet, så de kan brødføde deres familier.

Formand for Dansk Epilepsiforening, Lone Nørager udtaler: ”Jeg er enig i, at hensynet til trafiksikkerheden er det helt centrale, men det undrer mig, at ministeren ikke er mere åben for at bruge dispensationsmuligheden. Det er bekymrende at Sundhedsstyrelsen helt afviser at give dispensation til personer, der er i antiepileptisk behandling, tillige med at der ikke har været en overgangsperiode for dem, der har kørt efter de gamle regler, hvor der ikke var krav om medicinfri periode. Ministeren henviser til at 3 personer har fået dispensation, det er jo en meget lille andel af dem, der har ansøgt om fornyelse af kørekort. Ministeren nævner, at man skal gøre hvad man kan for at støtte op om chaufførerne ved omskoling eller andet, men fra vores rådgivning ved vi, at mange af chaufførerne ingen tilbud har modtaget, men er overladt til selv at løse de problemer, de nye regler har medført. Jeg må også påpege, at en sammenligning med dem, der benytter hash, er helt hen i vejret, man vælger jo ikke selv om man vil have epilepsi.” 
(Kilde: ft.dk og Epilepsiforeningen)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev