30.04.2014

Målepunkter rammer ikke

Sundhedsstyrelsens målepunkter for hvad der er  almindelig anderkendt standard for epilepsibehandling er meget mangelfuld, mener Dansk Epilepsiforening
Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med private sygehuse, klinikker og praksis, hvor der udføres lægefaglig patientbehandling. Formålet med tilsynet er at øge patientsikkerheden ved at bidrage til, at private behandlingssteder lever op til almindelig anerkendt faglig standard.
Tilsynet består af tilbagevendende, rutinemæssige tilsynsbesøg hvert 3. år, hvor der bruges målepunkter som grundlag for tilsynets vurderinger og til rapportering af tilsynsbesøget. Målepunkterne er dels generiske og dels speciale-specifikke. Det er Sundhedsstyrelsens hensigt, at målepunkterne skal være præcise, entydige og målbare for at minimere observatørafhængigheden i vurderingerne af den faglige standard på behandlingsstedet.
Dansk Epilepsiforening  har nu haft mulighed for at kommentere de målepunkter, der handler om epilepsibehandling. På side 5 i "Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder" kan man se, hvad styrelsen lægger vægt på i sin vurdering af om epilepsibehandlingen lever op til almindelig faglig standard.
Dansk Epilepsiforening påpeger i sit høringssvar en række svagheder og mangler i målpunkterne:
"Vi må som udgangspunkt undre os over de få udvalgte emner, som man i det foreliggende har valgt at fremhæve på epilepsiområdet. Og vi  vil stærkt anbefale, at SST i denne sammenhæng sørger for at inddrage Dansk Epilepsiselskab direkte; der følges et ikke ubetydeligt antal epilepsipatienter hos privatpraktiserende neurologer, og der kan være langt flere ”opmærksomhedspunkter” end de ganske få fremhævede i denne vejledning.," skriver Epilepsiforeningen i sit høringssvar og understreger tre yderligere kritikpunkter:
"Kvinder med epilepsi udgør en særlig behandlingsudfordring og det anbefales direkte i SST´s referenceprogram for behandling af gravide, at disse følges og behandles på et sygehus, hvor der både er en fødeafdeling, en neurologisk afdeling og en børneafdeling, så der sikres et tværfagligt samarbejde til gavn for mor og barn."
"Der er ingen omtale af hvorledes man kan sikre sig at speciallægen sikrer den fornødne instruktion af patienten, de pårørende og eventuelle hjælperes tackling af anfaldsituationer og status epilepticus? Herunder den yderst vigtige instruktion ift. administration af akutmedicin."
"I samme boldgade: Der er netop udarbejdet en godkendt national kliniske retningslinje ”Struktureret anfaldsobservation af epileptiske og non-epileptiske anfald” via Center for kliniske retningslinjer Denne bør – afgjort – medtages i denne sammenhæng."
Du kan læse den fulde version af Dansk Epilepsiforenings svar til Sundhedsstyrelsen vedrørende ”Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder”
(Kilde: Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev