20.03.2015

Koch har gode ideer

”Pilen synes at pege i den rigtige retning,” siger Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen (billedet), om Carsten Koch-udvalgets anbefalinger til, hvordan borgere i udkanten af arbejdsmarkedet kan få jobs.
I 2013 nedsatte regeringen det såkaldte Carsten Koch-udvalg, som skulle komme med en række anbefalinger til ændringer på arbejdsmarkedsområdet. Dansk Epilepsiforening har fulgt dette arbejde nøje, fordi beskæftigelse er et af de områder, hvor mange mennesker med epilepsi havner i problemer.
Carsten Koch-udvalget præsenterede så forleden en rapport med en række anbefalinger, der handler om de borgere, som befinder sig i udkanten af arbejdsmarkedet.
”Der er ikke tale om en buket uden torne. Der er en række elementer i rapporten – f.eks. forslaget om at indføre en aldersgrænse for revalidering og sænke satsen for kontanthjælp – som Dansk Epilepsiforening ikke er enig i. Men den overordnede retning i udvalgets anbefalinger er et skridt i den rigtige retning,” skriver Dansk Epilepsiforenings landsformand i et indlæg på Avisen.dk Du kan læse indlægget her  Lone Nørager Kristensen synes, at det er positivt, at udvalget foreslår at styrke den tværfaglige indsats i forhold til borgeren. ”Det gør vi, fordi vi ved, at mange mennesker med epilepsi ikke får en sammenhængende hjælp i kommunen. Der fører sjældent til noget positivt, hvis det jobcenter, som møder den enkelte borger ikke har en forståelse for, hvad en epilepsi-diagnose medfører af udfordringer og vanskeligheder for vedkommende.”
Udvalget anbefaler også, at det skal være muligt at uddelegere beslutningskompetencen i arbejdsmarkedssager til rehabiliteringsteamet i sagen. Dansk Epilepsiforening synes, at det er et meget spændende forslag:
”Som det er i dag, skal teamet blot lave en indstilling til en indsats, mens kompetencen til at beslutte indsatsen eller en ydelse ligger hos en sagsbehandler eller snarere dennes ledelse. Det giver mening, at beslutningen om et forløb eller en ydelse i stedet ligger hos det team, som har mødt borgeren, og som har belyst sagen ud fra hver deres faglige vinkel,” skriver landsformanden, men tilføjer: ”Det er spørgsmålet, om kommunerne har modet til at prøve det af.”
Et centralt element i udvalgets anbefalinger er, at beskæftigelsesindsatsen i højere grad skal fokusere på de såkaldte virksomhedsrettede indsatser. Virksomhedsrettede indsatser handler om i højere grad at inddrage virksomheder i beskæftigelsesindsatsen. Idéen er både god og rigtig, mener Lone Nørager Kristensen og fremhæve i den forbindelse Projekt Klap, som Dansk Epilepsiforening deltager i, og som handler om at skabe jobs til mennesker med epilepsi og andre handicaps ude i konkrete virksomheder.
Anbefalingerne er med få undtagelser et skridt i den rigtige retning, mener landsformanden, men pointere, at det kræver politisk vilje at føre de gode intentioner ud i livet: ”Det er nemmere at komme med gode anbefalinger, end det er at sikre, at de bliver ført ud i livet på forvaltningsniveau.”
Hun slutter med at skrive: ”I de nærmeste dage vil vi nærlæse rapporten og vurdere forslagene på baggrund af vores viden om de udfordringer, som mennesker med epilepsi har. Men pilen synes at pege i den rigtige retning.”
(Kilde: Avisen.dk)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev