18.03.2015

Vejledning om medicinhåndtering

Sundhedsstyrelsen har foretaget en gennemgribende revision af "Vejledningen om ordination og håndtering af medicin". Ud over en revidering er der bl.a. en tilføjelse om særlige forhold i hjemmesygeplejen,  hjemmeplejen, plejeboliger, botilbud og andre institutioner mv. Alt sammen områder der også berører grupper af epilepsipatienter.
Den nye vejledning skal sikre ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af medicin. Vejledningen beskriver ansvarsfordelingen mellem de involverede personer og præciserer det ansvar, ledelsen har på de enkelte behandlingssteder.
Vejledningen erstatter tidligere udmeldinger på området. Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (Kilde: Sundhedsstyrelsen)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev