09.01.2014

Kørselsforbud under udtrapning

Sundhedsstyrelsen har ændret sin ”Vejledning om helbredsmæssige krav til førere af motorkøretøjer”. Det rammer bilister med epilepsi. I den nye vejledning anbefaler Sundhedsstyrelsen som noget nyt, at hvis man på lægelig anbefaling trappes ud af sin medicin for seponering, må man sædvanligvis ikke køre bil under nedtrapningen og i mindst 6 måneder efter seponering.
Hvis man uden lægelig anbefaling afslutter antiepileptisk behandling og der kommer anfald efter seponeringen, anbefaler Sundhedsstyrelsen sædvanligvis at man betragtes som nydiagnosticeret med epilepsi. I så fald anbefales kørselsforbud i 12 måneder hvoraf mindst 6 måneder skal være med anfaldsforebyggende medicin.
Såvel Dansk Epilepsiforening som Dansk Epilepsiselskab har afgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsen og påpeget, at det ikke er hensigtsmæssigt, at der bliver en så lang periode med kørselsforbud ved seponering.
Dansk Epilepsiforening finder det sandsynligt, at nogle unødigt vil fortsætte medicinering for at undgå de begrænsninger en nedtrapning for seponering medfører. Dansk Epilepsiselskab kalder det i sit høringssvar ligefrem ”fagligt uacceptabelt”. Sundhedsstyrelsen har imidlertid valgt at se bort fra argumenterne for kortere periode for kørselsforbud.
Sundhedsstyrelsen har også valgt at fastholde den restriktive tilgang til førere af gruppe 2 kørekort ved fortsat anbefaling af 10 års symptomfrihed uden anfaldsforebyggende medicin og undlader at tage stilling til, i hvilke situationer, der kan ydes dispensation på grund af ”særlige sundhedsmæssige forhold” som det hedder i vejledningen.
For natlige anfald, har Sundhedsstyrelsen fastholdt en observationsperiode på 2 år på trods af, at der i det oprindelige EU-direktiv er lagt op til 12 måneder. Læs alt om kørekortregler, når man har epilepsi Se Sundhedsstyrelsen vejledning Læs Dansk Epilepsiforenings høringssvar her Læs Dansk Epilepsi Selskabs høringssvar her

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev