20.12.2011

Kritisk høringssvar om inklusion

Dansk Epilepsiforening har indsendt høringssvar til lovforslagene om dels inklusion af elever med særlige behov i den almindelige folkeskole, dels lovforslaget om tilpasning af klarereglerne i forbindelse med inklusion.
Dansk Epilepsiforening er skuffet over, at man i begge lovforslag stort set overlader det til Kommunernes Landsforening at fastsætte såvel rammer som mål for den indsats, der nu skal iværksættes for elever som har støttebehov, der ligger under den nye magiske grænse på 9 timer (eller 12 lektionstimer).
De to lovforslag levner ganske betydeligt spillerum for kommunerne – og dette sker uden at den enkelte borger, forælder og/eller barn får nogen reel mulighed for at gøre noget ved den konkrette udmøntning.
Det er dybt utilfredsstillende, mener Dansk Epilepsiforening. Og opremser en skræmmende række elementer, som bekymrer foreningen i lovforslagene. Læs høringssvarene

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev