11.05.2012

Kvart million til epilepsi-forskning

I forbindelse med landsmødes den 12 maj 2012 uddelte Dansk Epilepsiforening en kvart million til forskning i epilepsi og bedre epilepsibehandling.  Pengene blev fordelt mellem fire forskere, der hver især vil prøver at besvare spørgsmålene:

  • Kan en ny åndedrætsmaske stoppe anfald?
  • Hvilken ændring har forskellige epilepsipræparater på sammensætningen af vigtige stoffer i hjernen?
  • Er MEG og EEG bedre end EEG alene til at finde epileptisk fokus?
  • Påvirker epilepsipræparatets topiramat et barns fødselsvægt?

Pengene stammer fa "Inge Berthelsens legat – Fonden”, der via Dansk Epilepsiforening støtter forskning på epilepsiområdet.  Det er tredje gang Dansk Epilepsiforening der uddeler penge fra Fonden og vil dermed have støttet forskningen i epilepsi med 1 million og 524.800 kr.

I en pressemeddelelse om uddelingen kan man læse mere om legatmodtagerne og deres projekter.

Jacob Christensen, Afdelingslæge, Ph.D., Speciallæge i klinisk Farmakologi og Neurologi, Neurologisk Afdeling, Århus Sygehus, modtager 70.000 kroner til afprøvning af en nyudviklet åndedrætsmaskine.
 
Jacob Christensen vil prøve at stoppe epileptiske anfald af den slags, der ikke stopper af sig selv, ved hjælp af en nyudviklet åndedrætsmaske, hvor personen genindånder CO2 uden at få iltmangel og uden brug af gasflaske.
 
Personer med epilepsi får anfald, fordi nogle af deres hjerneceller reagerer anderledes, end raske personers hjerneceller. Denne anderledes reaktion hænger sammen med sammensætningen af visse stoffer i hjernen.
 
Derfor vil Parisa Gazerani sammenlige blodets indhold af et udvalg af disse stoffer hos personer, der hver især får forskellig epilepsimedicin for at se, hvordan de forskellige præparater påvirker sammensætningen af de udvalgte stoffer i hjernen.

Lene Duez, læge ph.d. studerende, Århus Universitetshospital, Neurofysiologisk afdeling, får 75.000 kr. til projektet, der vil prøve at klarlægge om Magnetoencephalografi (MEG) kombineret med elektroencefalografi (EEG) er bedre end EEG alene, når man skal lokalisere det epileptiske fokus.  

Amma Aziz. Reservelæge, Neurocentret Rigshospitalet , modtager 55.800 kr. til et projekt, hvor hun vil undersøge om nyfødte, af mødre der har fået det ret udbredte epilepsipræparat topiramat under graviditeten, vejer mindre end andre børn.

”Inge Berthelsens legat – Fonden” er stiftet på baggrund af en arv fra Inge Berthelsen. Egenkapitalen udgøres p.t. af ca. 10 millioner kroner, hvoraf afkastet kan bruges til forskning.

Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, glæder sig over den interesse, der har været for Fonden: ”Det er specielt dejligt at se så mange unge neurologer brænde for at gøre tilværelsen bedre for personer med epilepsi.” siger hun og peger på, at Amma Aziz og Lene Duez kun er hhv. 31 of 32 år.   

(Kilde: Dansk epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev