09.09.2015

Lang ventetid på epilepsibehandling

Der er stor forskel på, hvor lang ventetid der er på at komme til en indledende undersøgelse for epilepsi – alt efter hvor man bor i landet. Det fremgår af tal fra esundhed.dk, som rummer Statens Serum Instituts opgørelse af sundhedsdata på regions- og kommuneniveau. 
Går man ind os ser nærmere på epilepsibehandling for børn, så finder man, at der (per 1.9.2015) er følgende ventetider på den første undersøgelse for epilepsi.

Ventetider epilepsibehandling for børn

Behandlingssted og ventetid til første undersøgelse:
Sygehus Sønderjylland: 0 uger
Epilepsihospitalet Filadelfia: 1 uge
Holbæk: 3 uger
Regionshospitalet Herning: 4 uger
Kolding Sygehus: 4 uger
Regionshospitalet Herning: 4 uger
Regionshospitalet Viborg: 4 uger
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg: 4 uger
Roskilde: 5 uger
Næstved: 8 uger
Sygehus Vendsyssel Hjørring: 8 uger
Regionshospitalet Randers: 8 uger
Aalborg: 8 uger
Aarhus Universitetshospital, Skejby: 20 uger
Kilde. Esundhed.dk. Af grunde, som er Dansk Epilepsiforening ubekendte, så figurer hospitaler som OUH og Rigshospitalet ikke på listen, selvom de også behandler børn med epilepsi.
Der er flere ting, som påkalder sig Dansk Epilepsiforenings interesse. Når kun tre behandlingssteder i Danmark har en ventetid på første undersøgelse på under 4 uger, så kan man med rette stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt udredningsgarantien bliver overholdt på dette område. Udredningsgarantien handler om, at der ved mistanke om alvorlig sygdom maksimalt må gå 30 dage til borgeren har fået en diagnose eller en plan for det videre udredningsforløb. Formand for Dansk Epilepsiforening Lone Nørager Kristensen udtaler:
”Med en ventetid på den første undersøgelse på mere end 4 uger for langt de fleste behandlingssteder er det klart, at mange mennesker med epilepsi ikke får den rette diagnose og udredning på de 30 dage, som de har krav på. En ting er, at man ikke har den rigtige diagnose inden 30 dage, men ofte har man heller ikke den plan for efterfølgende udredning, som er så væsentlig.”
Dansk Epilepsiforening ser ofte sager, hvor det tager lang tid for en borger at få en korrekt udredning, og hvor den rigtige behandling så ikke bliver sat i værk før efter lang tid. Lone udtaler:
”Det er et kæmpe stort problem, også fordi det er børn, vi taler om. Manglende udredning og behandling har alvorlige konsekvenser for børnenes skolegang, livskvalitet, udvikling og muligheder senere i livet, ligesom det er en markant belastning for hele familien. Derfor er det også frustrerende, at der kan være 20 ugers forskel på, hvornår man kommer til den første undersøgelse – alt efter hvor man bor i landet. ”

Frit sygehusvalg

Dansk Epilepsiforening vil naturligvis arbejde for at skabe opmærksom om den manglende overholdelse af udredningsgarantien på politisk niveau. Men vi vil også gerne i denne forbindelse informere om det frie sygehusvalg. Det frie sygehusvalg betyder som udgangspunkt, at du frit kan vælge mellem offentlige sygehuse og afdelinger i landet, når du skal undersøges eller behandles. Det er din egen læge, der skal sende en henvisning til det offentlige sygehus, som du gerne vil benytte. Læs mere om frit sygehusvalg på sundhed.dk  

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev