19.03.2014

Langvarige feberkrampeanfald

Børn med alvorlige og lange feberkrampeanfald oplever en markant forkortelse af anfaldets længde, hvis de får tidlig behandling med anti-epileptisk medicin. Det viser et amerikansk studie.
Feberkramper opstår typisk hos børn i ½-5 års alderen og består hovedsagligt af korte og simple anfald, men i 10 pct. af tilfældene kan anfaldene vare længere end 30 minutter –  en kritisk tilstand defineret som epileptisk status, der øger risikoen for udvikling af epilepsi. Patientens efterfølgende tilstand er meget afhængig af tiden fra anfaldets start til behandlingen indtræffer.
Dagens Medicin skriver, at studiet omfattede 199 børn i alderen en måned til seks år, der havde haft et eller flere feberkrampeanfald, der varede mere end 30 minutter. Resultatet viste, at godt 90 pct. af børnene fik mindst ét antiepileptisk præparat, mens mere end ét præparat var nødvendigt hos 70 pct. af børnene for at afslutte anfaldene. Gennemsnitstiden fra anfaldets påbegyndelse til behandlingen blev givet på skadestue var 30 minutter, og anfaldene varede i gennemsnit 81 minutter for de børn, der havde fået behandling, før de ankom til skadestue, og 95 minutter for de børn, der ikke havde fået behandling før. Derudover var gennemsnitstiden fra første epileptiske behandling til anfaldets afslutning  38 minutter.
Resultatet bekræfter formodningen om, at jo tidligere anti-epileptisk behandling igangsættes, jo kortere bliver anfaldene. Forskerne konkluderer på baggrund af resultaterne, at der mangler en standardiseret behandlingspraksis til at forbedre behandling af børn med forlængede feberkrampeanfald. Hent Dansk Epilepsiforenings pjece om feberkrampe her (Kilde: Dagens Medicin)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev