Lokal epilepsikreds giver 10.000 kr. til arbejdet med mennesker med epilepsi og handicap

Epilepsiforeningen satte på International Epilepsidag fokus på det gode faglige arbejde med donationer til Filadelfias Afsnit for Epilepsi og Handicap og Institutionen Lille Veum samt offentliggørelse af modtagerne af Epilepsiprisen

 

Epilepsiforeningens Kreds Midtvestsjælland vil gerne have mere fokus på handicappede med epilepsi, som Epilepsihospitalet gør en god indsats omkring på deres Afsnit for Epilepsi med Handicap. Derfor valgte lokalkredsen at markere sidste mandags Internationale Epilepsidag ved at donere 10.000 kr. til Epilepsihospitalets Afsnit for Epilepsi med Handicap.

Pengene blev overdraget af formanden for kredsen, Berit Andersen og næstformand Conni Pedersen (billedet øverst).

“Handicappede kan nemt blive lidt usynlige, og ofte er de indlagt i lang tid. Derfor foreslog jeg, at det skulle være Afsnit for Epilepsi med Handicap, som skulle modtage en donation i år. Vi giver 10.000 kr., så kan afsnittet selv bestemme, hvordan de skal bruges til gavn for patienter og pårørende”, forklarede Berit Andersen.

Berit Andersen og Conni Pedersen var inviteret til en festlig seance med fastelavnsboller og kaffe sammen med de handicappede patienter og medarbejderne i anledning af Den internationale Epilepsidag.

“Jeg er meget stolt over, at Epilepsiforeningens Kreds Midtvestsjælland har tænkt på netop Afsnit for Epilepsi med Handicap”, siger ledende sygeplejerske Signe Madsen fra afdelingen, der tilbyder udredning og behandling til patienter med kombineret udviklingshæmning og epilepsi i svær grad.

”Vi er gået i tænkeboks. Det er helt sikkert, at vi vil bruge pengene på et godt formål, som kan være til glæde og gavn, når patienterne er indlagte hos os,” tilføjer den ledende sygeplejerske.

3.000 kr. til gartneri

International Epilepsidag, International Epilepsy Day, har siden 2015 ligget på den anden mandag i februar. International Epilepsidag markeres ved forskellige initiativer både internationalt og nationalt.

Epilepsiforeningen valgte i år at markere dagen ved at sætte fokus på det gode faglige arbejde, der bliver gjort for mennesker med epilepsi mange steder.

I Sydvestjylland donerede den lokale kreds således 3.000 kr. til Veum Blomst som en påskønnelsespris for institutionens måde at omgås og lede arbejdet for de ansatte beboere (billedet her over). Dagcentret Veum Dag beskæftiger 40 brugere i sine værksteder. Og gartneriet Veum Blomst yder støtte og vejledning i eget hjem efter § 85 til 40 selvstændigt boende borgere med bopæl i Holsted-Brørup området.

Ud over donationerne fra lokalforeningerne i Sydvestjylland og Midtvestsjælland blev det også offentliggjort, hvem der bliver modtager af Epilepsiprisen, der hvert år uddeles af Epilepsiforeningen til en eller flere fagpersoner, der har udmærket sig i en særlig grad. Modtagerne af Epilepsiprisen 2020 bliver i år afdelingssygeplejerske Anette Kruchov Pedersen og klinisk vejleder Mette Eline Heide Christensen fra Sydvestjysk Sygehus Esbjerg. Prisen vil blive overdraget ved en senere lejlighed.

 Kilde

Epilepsiforeningen og Filadelfia og Lille Veum

 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev