16.12.2013

Lønning af hjælpere

I vores medlemsblad ”Epilepsi nr. 4 2013”, som netop er kommet på gaden, fortæller vi om Julie, der både skal være mor til sønnen Tobias og arbejdsgiver for Tobias´ hjælper i hjemmet (billedet). Et af hendes problemer var, at kommunen ikke længere kunne administrere ydelsen, da det er i strid med loven, når aflastningen er bevilget efter §41 i Serviceloven.
Nu har Julie modtaget et brev, der viser, at kommunen alligevel gerne må stå for udbetalingen af lønnen til hjælperen. Det er en oplysning andre måske også kan få glæde af, hvis de foretrækker at kommunen administrerer lønudbetalingen.
Julie har fået et brev fra kommunen, hvor det fremgår at samtlige landets kommuner har fået brev fra Social-Børne og Integrationsministeriet og fra Ankestyrelsen med besked om, at det alligevel ikke vil få konsekvenser for kommunerne, hvis de resten af året fortsætter den hidtidige praksis med at afregne direkte med leverandører.
Samtidigt blev kommunerne orienteret om, at der i Ministeriet arbejdes med at ændre Bekendtgørelsen om tilskud til pasning af børn med handicap og langvarig sygdom, så der fra først i det nye år igen bliver mulighed for at indgå aftale om, at visse ydelser efter §41 (merudgifter) kan afregnes direkte med leverandører.
Det vides ikke hvilke ydelser, der er tale om.
Det fremgår af den omtalte Bekendtgørelse, som endnu ikke er vedtaget, at: ”Hjælp til dækning af merudgifter ydes som udgangspunkt som et kontant tilskud. Kommunalbestyrelsen og ydelsesmodtageren kan dog aftale, at visse ydelser skal afregnes direkte af kommunen med leverandøren.”
Har du derfor fået en ekstra, uønsket opgave med administration af §41 ydelse, kan det være en mulighed at forhøre dig hos din kommune, om man på baggrund af Ministeriets skrivelse på ny vil overtage udbetalingen af løn til hjælper.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev