26.06.2014

Lovforslag kan skade børn

Regeringen vil ændre lov om social service §41, for at forenkle udmålingssystemet og præcisere anvendelsesområdet for merudgiftsydelsen til børn med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelser.
"Vi frygter, at det uundgåeligt vil føre til at nogle børn ikke får den nødvendige pleje, pasning og omsorg, som deres sygdom eller nedsatte funktionsevne kræver”. Så kraftigt langer Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen ud efter socialminister Manu Sareen og regeringens forslag til ændring af servicelovens §41.
Regeringen foreslår bl.a., at familiens merudgifter, der skyldes barnets handicap, ikke længere skal genberegnes løbende og højst kan foregå én gang årligt:
”Der kan være tale om udgifter som er nødvendige af hensyn til barnets trivsel og som er en forudsætning for barnets ophold i hjemmet. Der kan være tale om udgifter af en betragtelig størrelse, som det ikke er muligt for familierne at udlægge i indtil er år, Vi frygter, at en manglende genberegning af merudgifter når udgifterne opstår, vil medføre massive negative konsekvenser for nogle børn”, siger landsformanden.
”Der kan nævnes udgifter til nødvendige kurser, som sætter forældrene bedre i stand til at passe, pleje, opdrage og kommunikere med deres barn. Der kan også nævnes nødvendige udgifter til medicin, udgifter til pasning, merudgifter til særlig kost m.v. Der kan være tale om udgifter som er nødvendige af hensyn til barnets trivsel og udvikling og som er en forudsætning for barnets ophold i hjemmet”
Det fremgår af bemærkninger til lovforslagets nr. 3, at sandsynliggjorte merudgifter ændres med tilbagevirkende kraft såfremt kommunen finder grundlag for en ændret fastsættelse af den udbetalte hjælp.
”Det må forstås sådan, at familierne ikke alene skal udlægge beløbet til de merudgifter, der ikke er medtaget i den årlige beregning, men heller ikke på forhånd kan vide, om beløbet faktisk efterfølgende refunderes. Det vil for mange familier være ganske urealistisk at afholde en merudgift og tilmed uden på forhånd at vide om den kan refunderes. Vi frygter at det fører til at nogle forældre ligefrem må opgive at have deres syge og handicappede børn i hjemmet."

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev