07.07.2011

Mens vi venter på Bertel…

Intet nyt er godt nyt, siger man tit. Men intet nyt er ofte bare … intet nyt. Og intet nyt behøver langt fra at være godt.
Særligt tænker jeg her på Epilepsihospitalets situation. Der er nemlig stadig intet nyt. Bevares – ministeriet kom hurtigt på banen tilbage i marts, da direktør Flemming Christensen i dagspressen sagde at hospitalet er lukningstruet. Der blev sat møder op, og man talte om at nu ville ministeriet hjælpe med at finde en løsning.
Er vi så nærmere en løsning, her 3 – 4 måneder senere? Næ, overhovedet ikke!
Ganske vist har der været afholdt flere møder i ministeriet. Ganske vist har Pia Christmas Møller blandt sig i forhandlingerne om Regeringens sundhedsaftale, og her fået indført en kort passus om, at Epilepsihospitalet fortsat skal bestå. Ganske vist har man fået et lille resultat, efter at ministeriet har ændret opfattelse omkring finansieringen af de såkaldte ”langliggere” på Filadelfia. Men det store spørgsmål er endnu langt fra besvarelse: Hvor skal de ca. 60 mio. kr. i omsætning, som aktuelt mangler i bevillingen til Filadelfia komme fra?
Bertel Haarder er ikke kommet med svaret!
Bent Hansen er ikke kommet med svaret!
Region Sjælland er ikke kommet med svaret!
Spørgsmålet er eller enkelt nok: Hvordan skal de manglende 60 mio. kr. finansieres?
Situationen er også enkel nok: Hvis de 60 mio. kr. ikke findes, vil der skulle skæres drastisk ned på Epilepsihospitalets tilbud.
Konsekvensen er imidlertid langt fra enkel, for hvis der skal skære drastisk ned, hvor skal de patienter, som hidtil har fået behandling på Epilepsihospitalet så gå hen?
Svaret blæser tilsyneladende i sommervinden, og vi venter stadig på Bertel…
Af landsformand Lone Nørager Kristensen

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev