24.08.2011

Mens vi venter på valget

Kan du huske sangen ”I aften er det juleaften, der er længe, længe til”? Det er ikke fordi, jeg er gået i julestemning endnu, men sangen minder mig om den aktuelle næsten-folketings-valg-feber! ”Nu, nu … nej NU kommer valget” har medierne skreget siden nytår. Ak ja… før eller siden kommer det jo, men måske er der endnu længe til..?

Hvornår valget kommer, er imidlertid ikke så interessant som spørgsmålet om, hvad valget vil bringe? Lad os tage et blik ud over nogle få af de sager, som ”blafrer i vinden”:

1. Epilepsihospitalet har endnu ikke fået en driftaftale på plads. Sundhedsminister Bertel Haarder har stort set ikke løftet en finger for at få en aftale trumfet igennem. Regionerne er hverken til at hugge eller stikke i. Og selvom Pia Christmas Møller fik en lovning på, at Epilepsihospitalet skulle bevares, da hun gik med i Regeringens 2020 forlig sidst på foråret, er der ikke sket fremskridt i forhandlingerne.
2. Regeringens oplæg til reform af fleksjob-ordningen ligger stadig parat til vedtagelse, når Folketinget samles igen. Reformen vil pålægge arbejdsgiveren at betale løn for den tid, medarbejderen i fleksjob arbejder, uden tilskud fra det offentlige. Medarbejderen får samtidig et minimalt personligt økonomisk supplement fra det offentlige for de timer, vedkommende grundet sin sygdom/handicap ikke kan arbejde. Og fleksjobbet skal årligt revurderes i samarbejde mellem arbejdsgiveren og kommunen. Den nuværende gode ordning, som sikrer handicappede tilknytning til arbejdsmarkedet på skånsomme vilkår erstattes med andre ord af en ordning, hvor arbejdsgiveren reelt får flere udgifter ved at have en person ansat i fleksjob, end til en ”ordinær” medarbejder. Mon det fremmer beskæftigelses-graden blandt handicappede?
3. Kommunerne forsætter deres jagt på besparelser på støtten til handicappede og familier med handicappede børn. Beslutningen om at ændre kompensationen for Tabt Arbejdsfortjeneste for forældre til handicappede/alvorligt syge børn får nogle kommuner til at forsøge at spænde buen hårdere, end Socialministeren lovede ville blive muligt, da hun i juni 2010 var i samråd om sit ændringsforslag. Alle der i dag er på ordningen – sagde hun dengang – forbliver i ordningen på nuværende vilkår. Nogle kommuner har en anden opfattelse, og en familie vi har kendskab til har således fået reduceret deres tilskud drastisk, fordi de er flyttet fra en kommune til en anden (uden at andre forhold i øvrigt har ændret sig). Vi følger sagen tæt…
4. Psykiske problemer, som udspringer af have eller blive handicappet eller kronisk syg får hverken tilstrækkelig hjælp eller anerkendelse i sundhedsvæsenet, viser en ny undersøgelse fra Danske Patienter, som også Dansk Epilepsiforening er medlem af. Ikke overraskende for os, som for adskillige år siden dokumenterede netop dette i en af vores medlemsundersøgelser. Men til trods for pres for at afhjælpe denne problematik er der endnu intet sket: Adgangen til psykologhjælp er endnu helt utilstrækkelig!
Disse fire sager er desværre blot få blandt mange, som for tiden berører foreningens medlemmer (og mange andre) negativt. Alle sager, som har udspring i politik, og sager som derfor skal løses politisk, men før et valg sker der absolut intet, og det føles som om, der er længe, længe til…

Af Landsformand Lone Nørager Kristensen

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev