12.03.2012

Mere menneskeligt Medicintilskudsnævn

Regeringen har fremlagt et forslag, der ændrer sundhedsloven, så patienters interesser bliver repræsenteret i Medicintilskudsnævnet. Nævnet har indtil nu kun bestået af lægefaglige medlemmer.
Lovforslaget glæder Danske Patienter.
Medicintilskudsnævnet har bl.a. til opgave at rådgive Lægemiddelstyrelsen i sager vedrørende ansøgninger om tilskud til medicin – både de generelle tilskud, individuelle tilskud og klausulerede tilskud.
Det er bl.a. på baggrund af striden substituerbar medicin – også kaldet kopimedicin – der har gjort det synligt, at der var behov for at patienterne blev hørt i Medicintilskudsnævnet.
”Hidtil har medicintilskudsnævnet haft for meget fokus på, at der skal spares penge. Det har de gjort ved alt for enøjet at vurdere, om billigere præparater har samme virkning som de dyrere præparater. Ofte er det jo ikke egentlige kopi-præparater, som patienterne ender med at må skifte til, men derimod lægemidler med andre aktivstoffer. De har samme virkning, men der kan ofte være andre bivirkninger,” siger formand Lars Engberg fra Danske Patienter til altinget.dk.
Danske Patienter mener overordnet, at det er godt, at man tilstræber, at hverken patienter eller sundhedsvæsenet betaler en unødig høj pris for medicin – men det er vigtigt, at man inddrager patienternes perspektiv og behov, så man er sikker på, at Medicintilskudsnævnets anbefalinger er holdbare på flere planer. Læs mere om kopimedicin (Kilde: Danske Patienter)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev