09.12.2014

Merudgifter til børn

Den radikale Manu Sareens ministerium, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, vil ændre på praksis for støtten til merudgifter for børn med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelser som fx epilepsi. Manu Sareen vil have udmålingssystemet forenklet og have en præcisering af anvendelsesområdet, men han er endt med et forslag, der gør arbejdsdagen nemmere for kommunen og livet sværere for børnene og deres familie, mener Dansk Epilepsiforening.
Ministeriet har lavet et ”Forslag til revideret vejledning og bekendtgørelse vedrørende servicelovens §41 om merudgiftsydelse til børn som følge af L 27”. Det har Dansk Epilepsiforening haft til høring.
En væsentlig ændring er, at ydelsesmodtageren uanset stigninger i de sandsynliggjorte merudgifter, ikke kan kræve at få tilskuddet fastsat på ny, før der er forløbet et år regnet fra seneste fastsættelse af ydelsen. Kommunalbestyrelsen derimod kan vælge til enhver tid at omberegne ydelsen tidligere end et år fra sidste omberegning, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at der er behov for det. Det finder vi stærkt bekymrende.
Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, udtaler: ”Jeg kan blive enormt frustreret og vred over den entydige fokus, der er fastholdt i materialet på først og fremmest at gøre kommunernes arbejdsliv nemmere – det fjerner grundlæggende fokus fra den ofte helt uforudsigelige dagligdag man har i familier hvor børnene har særlige behov; eksempelvis epilepsi. Og på hvordan man kan gøre dagligdagen nemmere for borgerne i stedet i stedet for kommunen.”
Landsformanden mener, at det er en skæv indgangsvinkel lovgiverne har til området: ”Retssikkerheden er blevet glemt blandt forblommede vendinger om kommunalt selvstyre og forskellige prioriteringer. Jeg synes det er uforståeligt og uacceptabelt, at man i et lille land som Danmark ikke tør eller kan sikre nogle mere håndfaste regler for en udsat gruppe, som er dybt afhængige af offentlig hjælp og forståelse.” Læs Dansk Epilepsiforenings bemærkninger til forslaget Læs forslag til revideret vejledning og bekendtgørelse Læs om dækning af merudgifter til børn (Kilde: Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev