25.01.2012

Minister afviser tand-kritik

Ministeren har svaret på Dansk Epilepsiforenings og Danske Handicaporganisationers henvendelser om lovforslaget om udvidelse af personkredsen, som kan få et særligt tilskud til tandbehandling – en udvidelse der ikke omhandler epilepsipatienter.
Dansk Epilepsiforening kaldte i sit høringssvar bl.a. lovforslaget for et brud på FNs Handicapkonvention, der giver personer med varige funktionsnedsættelser samme muligheder som andre.
"Bestemmelserne om de forskellige tandpleje- og tilskudsordninger i sundhedsloven samt i den sociale lovgivning gælder for alle,” siger ministeren og mener derfor, at FN-konventionen ikke brydes i forhold til epilepsipatienter.
De ordninger, ministeren henviser til, er ordninger, der har eksisteret længe og hjælper kun meget få særlige epilepsipatienter. Ordningerne omhandler ikke de patienter, Dansk Epilepsiforeningen taler om, mener foreningen.
Ministeren afviser også DHs kritik af, at det virker vilkårligt, hvilke patientgrupper der er kommet med i lovforslaget. Det ikke vilkårligt, mener ministeren, og henviser til de kriterier Sundhedsstyrelsen har brugt til at afgøre, hvem der skal med.
Ministeren hovedargument for, hvorfor epilepsipatienter ikke er med i gruppen, der kan få særligt tilskud til tandbehandling er nok økonomien:
”Afgrænsningen af personkredsen i dette lovforslag er derfor et led i den nødvendige prioritering af de begrænsede midler, der er til rådighed til den samlede offentlige finansiering af tandplejens såvel som af sundhedsvæsenets samlede behandlingstilbud,” skriver ministen i sit svar. Se ministerens svar på ”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 11. januar 2012 fra Dansk Epilepsiforening” Se ministerens svar på: ”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 11. januar 2012 fra Danske Handicaporganisationer”

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev