26.09.2011

Nogle gange lyver EEG

En dansk undersøgelse, der afprøvede video-EEGs (VEM) effektivitet, afslørede bl.a. at 29% af de patienter, der blev behandlet som epilepsipatienter, ikke havde epilepsi.  EEG-undersøgelser anvendes meget ofte i forbindelse med diagnosticering af epilepsi. Patienten får elektroder fastgjort til hovedskallen, elektroderne registrerer energi-udsvingene i hjernens aktivitet, og på en udskrift kan man kan se, hvis der har været ekstraordinære energiudsving, der kan tolkes som epilepsianfald.  Ved VEM bliver patienten videoovervåget under EEG-undersøgelsen, så man bl.a. kan sammenligne kroppens reaktioner med EEG-registreringerne.
Afprøvningerne af VEMs effektivitet blev foretaget på Rigshospitalet.  I 80 % af tilfældene kunne man stille en diagnose. 38 % af forsøgspersonerne fik diagnosticeret epilepsi. Hos 43 % af tilfældene blev epilepsi afvist som diagnose. Og i de resterende tilfælde kunne epilepsi ikke udelukkes.  29 % af de patienter, der blev behandlet med epilepsimedicin, havde ikke epilepsi.
Afprøvningerne af VEMs effektivitet viser, at almindelig EEG ikke er ufejlbarlig. Der kan være udsving, der meget let forveksles med udsving i forbindelse med epilepsianfald, men som reelt skyldes noget andet.
Der kan fx være udsving mellem anfaldene, som på EEG-udskriften ligner epilepsianfald. Lignende udsving kan ses hos 0,5 % af raske unge mennesker og endnu hyppigere hos patienter med andre neurologiske eller psykiatriske lidelser end epilepsi.  Det var især ved den slags udsving, der betegnes som ictal paroxystic aktivitet, at VEM  var effektiv som diagnoseredskab.
Undersøgelsen tre forfattere –  overlægerne Mette Borch Nørmark, Jesper Erdal og Troels Wesenberg Kjær – konkluderer, at selv om VEM er dyrt, så bør det anvendes, når der er tvivl om diagnosen hos patienter med relativt hyppige anfald, så man kan give den bedste behandling og undgå unødvendig behandling af patienter, der ikke har epilepsi.
(Kilde: ViHS og Danish Medical Bulletin)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev