27.09.2011

Ny viden

Risikoen for fosterskader i forbindelse med epilepsi og graviditet er relativ lille og hænger ofte sammen med epilepsimedicinen. Med nye præparater er risikoen for fosterskader på grund af epilepsimedicin reelt ikke større end risikoen hos gravide, der ikke tager epilepsimedicin, konkluderer en undersøgelse.
Undersøgelsen fulgte 837.795 levendefødte børn i Danmark fra 1. januar 1996 til 30. september 2008.
 Af de 1.532 spædbørn, hvor moderen havde fået lamotrigin, oxcarbazepin, topiramat, gabapentin eller levetiracetam i de første tre måneder af graviditeten, fik 49 diagnosticeret en større misdannelse.
Til sammenligning blev der diagnosticeret større misdannelser hos 19.911 ud af de 836.263 børn, hvor moderen ikke havde fået epilepsimedicin. Hvis man i en matematisk udregning tager højde for den store forskel i antallet af børn i de to grupper, så er risikoen for fosterskader hos børn udsat for de nyere præparater kun 0,99 % større end hos børn, der ikke har været udsat for epilepsimedicin.
(Kilde: JAMA)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev