06.01.2014

Norge får retningslinjer

Norsk Epilepsiforbund har i lang tid arbejdet for at udjævne forskellene i epilepsibehandlingen, så alle patienter bliver tilbudt en mere ensartet og kvalificeret behandling. Nu har den norske sundhedsstyrelse, Helsedirektoratet, konkluderet, at der er behov for en standardisering af norsk epilepsibehandling.
”Dette er en stor sejr for Norsk Epilepsiforbund,” siger Norsk Epilepsiforbunds generalsekretær, Henrik Peersen:
”Der eksisterer i dag ingen retningslinjer for, hvad man kan forvente af udredning, behandling eller rehabilitering ved epilepsi. Derfor er det også store variationer i kvaliteten og de tilbud man møder alt afhængig af geografiske tilhørsforhold og den professionelle kunnen hos det sundhedspersonale, den enkelte patient møder,” siger han.
Herhjemme arbejder Dansk Epilepsiforening for, at epilepsi bliver et af de 50 sygdomsområder, Sundhedsstyrelsen frem til 2015 skal udpege som områder, hvor der skal laves nationale kliniske retningslinjer.
Dansk Epilepsiforenings landformand, Lone Nørager Kristensen, ønsker søsterorganisation tillykke og udtaler:
"Det er en stor sejr for både Norsk Epilepsiforbund og for norske epilepsipatienter. I Dansk Epilepsiforening arbejder vi også for kliniske retningslinjer for den tredjedel af mennesker med epilepsi, der har en medicinsk intraktabel epilepsi. Der er brug for en hurtigere opsporing af patienter med intraktabel epilepsi og et hurtigere flow mellem de forskellige behandlingsled, sådan at patienterne hurtigere får tilbudt det behandlings og rehabiliteringstilbud, der kan forbedre deres hverdag bedst muligt, bl.a. ved i højere grad  at få tilbudt andre behandlingsformer som fx kirurgi, VNS og diæt. Samtidig vil vi gerne opnå at tilbuddene bliver mere gennemskuelige for patienter og pårørende, det er der i høj grad brug for".
Norsk Epilepsiforbund har i sit arbejde for kliniske retningslinjer fået vigtig støtte af bl.a. den faglige organisation Norsk Epilepsiselskap. Se Dansk Epilepsiforenings forslag til intraktabel epilepsi som emne for kommende national klinisk retningslinje (5/11 2013) (Kilde: Norsk Epilepsiforbund og Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev