07.05.2013

Nu skal patienterne inddrages

Regeringen vil styrke inddragelsen af patienter og pårørende i det danske sundhedsvæsen. Det fremgår af regeringens sundhedsudspil, som blev offentliggjort for nylig.  Danske Patienter (DP) er yderst positive over for udspillet, der rummer flere ting, som DP glæder sig over.
Inddragelse af patienter kan få enorm betydning for kvaliteten i sundhedsvæsenet – det kan styrke kvaliteten af de enkelte behandlinger, men også påvirke, hvordan sundhedsvæsenet bliver indrettet, og derigennem skabe optimale rammer for behandling af patienter, mener Dansk Patienter, der er paraplyorganisation for en række patientforeninger – bl.a. Dansk Epilepsiforening.
Danmark er i dag langt efter lande, som vi normalt sammenligner os med, når det kommer til inddragelse af patienter og pårørende. I en netop offentliggjort rapport om kvalitet i det danske sundhedsvæsen, anbefaler OECD, at der bliver skabt nogle mere formaliserede rammer for inddragelse af patienterne. Med de nye visioner og konkrete tiltag, som regeringen lancerer i sundhedsudspillet, er der åbnet op for, at Danmark kan blive et foregangsland på området.
DP glæder sig også over, at regeringsudspillet lægger op til en markant ændring af måden, hvorpå vi tænker sundhedsvæsenet, der i høj grad kommer til at gavne patienterne. Hvis regeringen lykkes med at skabe en større sammenhæng mellem sektorerne – det regionale og kommunale sundhedsniveau samt almen praksis – er vi et godt skridt videre på vejen mod et opgør med nogle af de store udfordringer på sundhedsområdet.

Det er ligeledes positivt, at man nu sætter sig for at undersøge årsagerne til, at nogle borgere generelt klarer sig dårligere i sundhedsvæsenet end andre – og det er fornuftigt, at man vil se på, hvordan man kan omsætte alle de data, som man hvert år opgør i sundhedsvæsenet, til reelle kvalitetsforbedringer. Læs hele artiklen 
(Kilde: Danske Patienter)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev