07.01.2015

Ny basisbog om epilepsi

Den ny basisbog i epilepsi, Bogen ”Epilepsi – en basisbog”, omhandler både børn og voksne og gennemgår principperne  ved udredning og klassifikation af epilepsi samt medicinsk  og kirurgisk behandling, skriver forlaget.
Der er et særligt afsnit for praktiserende  læger, som specielt fokuserer på diagnosen  og henvisningsituation og de hyppigst forekommende medicinske interaktioner, som man møder i almen praksis. Bagest i bogen  er et appendix  med gennemgang af alle antiepileptika,  som anvendes ved behandling. Dette appendix er udarbejdet for at kunne give læseren en hurtig oversigt over de farmakologiske egenskaber ved de enkelte antiepileptika.
Basisbogen er særlig henvendt til yngre neurologer og pædiatere, alment praktiserende læger, sygeplejersker og psykologer. Det er desuden også tiltænkt at andre sundhedsfaglige grupper, såsom fysio- og ergoterapeuter og socialrådgivere, kan have nytte af bogen.
I bogen finder man også et omfattende stikordsregister, som vil lette den praktiske anvendelse af bogen i den daglige rutine. Derudover indeholder bogen også et afsnit med ordforklaringer, som skal øge læsbarheden for ikke-lægeligt personale.
Der er vedlagt en dvd, der skal synliggør de enkelte anfaldstyper og differentialdiagnoser.
"Epilepsi – En basisbog" af Jørgen Alving, Anne Sabers og Peter Uldall. ISBN-nr.: 9788777497650. FADL’s forlag. Pris: 299,99 kr. Bogen kan købes online hos forlaget (Kilde: FADL’s Forlag)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev