16.07.2016

Ny håndbog om hjemmetræning

De reviderede regler om hjemmetræning af børn og unge, der har betydelig og varigt nedsat funktionsevne, og som har behov for særlig støtte, trådte i kraft den 1. juli 2016. Socialstyrelsen har i den anledning revideret "Håndbog om hjemmetræning."
Håndbogen beskriver betingelserne og sagsbehandlingsprocesser i sager om hjemmetræning. Den kan bruges som inspiration til dialog mellem forældre og kommune om ordningen, og den kan ses som et opslagsværk og et supplement til lovgivning og vejledning om hjemmetræning. Håndbogen giver desuden et overblik over mulighederne for at få viden og rådgivning om hjemmetræning.
Endelig rummer håndbogen et redskab, der kan benyttes af forældre og kommuner i dialogen ved forberedelse, gennemførelse og opsamling på tilsynsbesøgene.
Den nye håndbog er en opdatering af ”Håndbog om udredning, visitation og hjemmetræning” fra 2008. Du kan hente "Håndbog om hjemmetræning" her (Kilde: Socialstyrelsen)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev