27.06.2011

Ny handlingsplan for handicapområdet

Regeringen har besluttet at udarbejde en ny langsigtet handlingsplan for handicapområdet. Handlingsplanen skal sætte rammerne for regeringens kommende prioriteringer på området og implementeringen af FN’s Handicapkonvention. Arbejdet indledes med en analyse, der skal afdække centrale udfordringer og udviklingstendenser på handicapområdet.

Handlingsplanen skal således være med til at sikre klare rammer for udviklingen af hele handicapområdet, ikke bare de offentlige tilbud. Det skal nemlig også handle om holdninger – til og om mennesker med handicap.

I arbejdet med handlingsplanen skal der opstilles mål for indsatsen på handicapområdet. Et overordnet mål kunne eksempelvis være at flytte borgere med handicap fra rollen som passive modtagere til rollen som aktive medborgere. Under dette overordnede mål ligger også målsætninger som øget inklusion, øget inddragelse af civilsamfundet, større personligt ansvar og bedre håndtering af egne problemer.

Socialminister Benedikte Kiær siger: ”Med handlingsplanen skaber vi klare rammer for udviklingen af hele handicapområdet og den store indsats, der allerede i dag finder sted. Jeg er sikker på, at vi med handlingsplanen får sikret en fælles retning for fremtidens handicappolitik og implementering af konventionen.”

(Kilde: Socialt Udviklingscenter)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev