01.11.2012

Ny medicin virker også på børn

Epilepsipræparater, der er afprøvet på voksne med epilepsi og bliver godkendt kun til brug på voksne med epilepsi, har i de fleste tilfælde samme virkning på børn. Derfor burde man i nogle tilfælde fremskynde godkendelsen til brug af epilepsipræparatet til børn, mener en amerikansk forsker.

Før nye epilepsipræparater må anvendes i behandling, testes de i kliniske forsøg på mennesker med epilepsi, men de testes som regel kun på voksne. Derfor er tilladelserne til at bruge præparaterne i første omgang ofte begrænset til voksne med epilepsi, og børn med epilepsi må vente med at få glæde af den nye medicin.

For at se om voksne og børn med epilepsi har reageret forskelligt på præparater, der er kommet frem i de seneste år har Dr. Pellock fra Virginia Commonwealth University stået for et projekt, hvor man har gennemgået alt medicinsk litteratur fra 1970 til 2012 om kliniske forsøg, der handlede om fokale eller generaliserede epilepsianfald hos voksne eller børn. Ud fra særlige kriterier udvalgte man derefter de 30 undersøgelser, der kunne indgå i analysen.

Resultaterne fra de 30 forsøg afslørede, at børn og voksne med epilepsi har reageret ens på præparaterne gabapentin, lamotrigin, levetiracetam, oxcarbazepin og topiramat. Der var dog for få brugbare undersøgelser til sige, om resultatet også er gælder børn under to år.

I magasinet Neurology nr. 5, september 2012 peger Dr. Pellock på, at når man ikke kan få anfaldene under kontrol hos børn, så kan det få væsentlige langsigtede konsekvenser på mange områder. Derfor er det vigtigt, at nye effektive epilepsipræparater, der kan godkendes, også bliver godkendt til brug hos børn så hurtigt som muligt. Ser man på erfaringerne fra de seneste 40 år, kan man fremskynde godkendelsen til brug hos børn med epilepsi for de præparater, der nu kun er godkendt til brug hos voksne, mener Pellock.

(Kilde: Epilepsy Therapy Project)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev