05.02.2014

Ny syndrom-pjece

Socialstyrelsen har udgivet en ny pjece om epilepsisyndromer, der beskriver de mest almindelige former for epilepsi hos børn, fra den tidlige spædbarnsperiode til perioden før puberteten.
Selve ordet syndrom kommer fra græsk og består af 2 dele: syn, som betyder ”sammen” og drom, som betyder ”løb”. Så når man bruger ordet syndrom, taler man altså om et sammenløb af en række af fænomener eller symptomer, som forekommer på samme tid og med relation til hinanden.
Socialstyrelsen skriver om pjecen: ”Når det er relevant med en beskrivelse af anfaldstyper, bevidsthedspåvirkning og øvrige faktorer, der kendetegner de epileptiske syndromer, er det fordi, det er medvirkende til at bestemme prognose, valg af behandling og eventuel genetisk rådgivning af personen med epilepsi og dennes familie.
Derudover er de psykosociale udfordringer for den enkelte sammenlignelige med andres. Derfor kan den rådgivning og vejledning, som den enkelte person med et epileptisk syndrom modtager, tage udgangspunkt i allerede veldokumenteret viden om syndromet.”
Pjecens målgruppe er pædagoger, lærere, psykologer, forældre mv., som har brug for opdateret viden om det enkelte epilepsisyndrom, eller om epilepsisyndromer i det hele taget.
Pjecen består af 3 hovedafsnit, hvor beskrivelserne af de enkelte epileptiske syndromer er opdelt efter, hvornår de forekommer i et livsforløb. Pjecen er også udstyret med en ordliste over de medicinske udtryk, som bruges i pjecen eller i andre kilder om epilepsi.
Pjecen er en opdatering af den tidligere publikation Epilepsisyndromer fra 2006. Download pjecen hos Socialstyrelsen (Kilde: Socialstyrelsen)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev