02.06.2011

Nyt epilepsipræparat på markedet

Medicinalfirmet GlaxoSmithKline, der står bag bl.a. Lamictal (lamotrigin), har nu fået godkendt et nyt præparat som tillægsbehandling til voksne med partiel epilepsi. Det hedder Trobalt. Det virksomme stof hedder retigabin.

Det særlige ved Trobalt er, at det har en effekt på kaliumkanalerne, som findes i nervecellerne i hjernen. Disse kanaler, som lader kalium bevæge sig ind og ud af cellen spiller en rolle, når de elektriske impulser, der er årsag til epilepsianfaldet, skal bremses. Trobalt holder kaliumkanalerne åbne. Det standser yderligere overførsel af elektriske impulser og forhindrer epileptiske anfald.

Undersøgelserne, der skal til før et præparat godkendes, viste, at anfaldene blev mindst halveret hos 39 % af de patienter, som fik Trobalt 600 mg dagligt, og hos 47 % af de patienter, som fik 900 mg dagligt. Til sammenligning blev anfaldene kun halveret hos 19 % af de patienter, der fik placebo (snydemedicin uden virkning).

Trobalt må kun gives som supplement til anden epilepsimedicin.

De hyppigste bivirkninger er svimmelhed, søvnighed og træthed.

(Kilde: Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) )

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev