10.09.2012

Nyt præparat på markedet

Sundhedsstyrelsen har bevilget generelt tilskud til firmaet Esiais nye epilepsipræparat, Fycompa, som tillægsbehandling ved partiel epilepsi med eller uden sekundær generalisering hos epilepsipatienter over 12 år. Det vil sige, at firmaets bagpræparatet kan tages i brug i epilepsibehandlingen, så snart Esiai markedsfører den filmovertrukkede tablet, der rummer det virksomme stof peramapanel.

Sundhedsstyrelsen baserer sin afgørelse på en indstilling fra Medicintilskudsnævnet, der vurder, at Fycompa er lige så godt, som andre epilepsipræparater i samme prisgruppe. Men præparatet har relativt mange birkninger, så i behandlingen vil det ikke blive brugt, som det første valg af supplerende epilepsimedicin. Eller som Medicintilskudsnævnet skriver:
”Der er ikke udført sammenlignende studier overfor anden tillægsbehandling, men vi vurderer og har lagt til grund for indstillingen, at effekten er af samme størrelsesorden. Der er et stort prisspænd på behandlingspriserne for de forskellige antiepileptika, der alle har generelt tilskud. Behandlingspri-sen for Fycompa ligger indenfor dette spænd. Fycompa har relativt mange bivirkninger, men vi vurderer, at det er acceptabelt, da lægemidlet ikke forventes anvendt, før adskillige andre antiepilep-tika er afprøvet.”

(Kilde: Sundhedsstyrelsen)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev