19.03.2012

Patienter bør opereres tidligere

Når man forgæves har forsøgt at få epilepsianfaldene under kontrol med to epilepsi-præparater, så giver epilepsi-operation væsentlig større succes end at fortsætte den medicinske behandling. Det viser en ny amerikansk undersøgelse.
I undersøgelsen oplevede de opererede også en større fremgang i livskvalitet end undersøgelsens medicinske patienter.
Undersøgelsen med 18 mænd og 20 kvinder over 12 år havde den almindeligt udbredte mesial temporalepilepsi og var efter to år ikke anfaldsfri på trods af forsøg med to epilepsipræparater.
Undersøgelsen fulgte de tilfældigt opdelte patienter i to år. I den primære analyse blev 73 % af de 15 patienter, der blev opereret og efterfølgende fik epilepsi-medicin, anfaldsfri. Ingen af de 23 patienter i gruppen som fortsatte den medicinske behandling blev anfaldsfri.
De opererede patienter oplevede også en øget livskvalitet, målt på undersøgelsesparameter for det, med bl.a. øget socialt samkvem og mulighed for at køre bil.
Undersøgelsen førsteforfatter, Jerome Engel Jr., MD, ph.d., fra David Geffen School of Medicine, University of California, Los Angeles, fortalte Medscape Medical News: ”Kirurgi bør overvejes tidligt for at undgå de irreversible invaliderende sociale og psykologiske konsekvenser af tilbagevendende anfald. Alle patienter med refraktær epilepsi bør henvises til et epilepsi center der kan afgøre, om de måtte være mulige kirurgiske kandidater og tilbyde dem yderligere avanceret diagnostisk og terapeutisk støtte, hvis de ikke kan opereres." Læs vores tema om kirurgi og VNS (Kilde: Medscape Neurology)
 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev