”Potentialet i det her projekt er ret stort”

Sådan siger en ekspert, der har evalueret beskæftigelsesprojektet Mening og Mestring. Projektet har bl.a. haft betydning for ledige med epilepsi

 

“Mennesker med handicap kan mere, end man tror. Men der skal den rigtige hjælp og støtte til,” siger Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer til DR. Beskæftigelsesprojektet Mening og Mestring har vist, at han har ret, mener han.

I Mening og Mestring er en række af landets handicaporganisationer gået sammen med fire forsøgskommuner for at få mennesker med kognitive problemer på grund af f.eks. hjerneskade eller epilepsi i job. En af handicaporganisationerne er Epilepsiforeningen. Projektet et gået så godt, at Kommunernes Landsforening anbefaler, at man i resten af landet skal lære af indsatsen i de fire kommuner.

image

4 ud af 5 deltagere er i dag et andet sted, end de var, da de startede. Det er ikke sikkert, at de er der, hvor de forventede, de ville være, men jeg tror de er blevet klogere på deres udfordringer og ressourcer og har lært deres epilepsi bedre at kende.

Helle Obel

For projektets deltagere fra Epilepsiforeningen har Mening og Mestring givet dem en afklaring om deres jobpotentiale, og flere af dem er i dag et bedre sted, end hvor de startede.

Projektet hjalp bl.a. Charlotte Degn

Under projektet har deltagerne, handicaporganisationerne og kommunens sagsbehandlere holdt møder med hinanden for at finde ud af, om deltagerne kunne bestride et job – og i hvilken grad.

“Potentialet i det her projekt er ret stort, for jobcentermedarbejderne har stor viden om arbejdsmarkedsforhold, mens handicaporganisationerne ved meget om deres målgruppe”, siger Leif Olsen til DR. Leif Olsen er seniorforsker i Det Nationale Institut for Kommuners Regioners Analyse og Forskning (Kora), som har evalueret projektet.

“Tilsammen kan de to parter derfor finde nogle veje for en gruppe, som har det svært i forhold til arbejdsmarkedet”, fortsætter han.

En af dem, der har haft glæde af projektet er Charlotte Degn, der på grund af fødselsskade er lettere spastisk lammet i højre side og har fået konstateret nogle kognitive problemer. Hun har fortalt sin historie til DRs tv-avis, hvor hun fortæller, at hun gennem projektet har fået hjælp til at komme i et flexjob tre timer om ugen som bogholder i den lokale handelsforening i Nykøbing Sjælland.

“Det betyder alt for mig at arbejde”, fortæller hun: “Så møder man nogle nye mennesker og får nogle søde kolleger. Man får inspiration hver dag og bliver gladere.”

Ud af den ørkesløse vandring i systemet

Kora har fulgt de 180 deltagere i projektet. Og selv om det er en forholdsvis lille gruppe, og der ikke tegner sig et entydigt billede af, at flere er kommet i ordinær beskæftigelse, så tyder evalueringen på, at flere af deltagerne er kommet tættere på job – blandt andet med et flexjob.

I evalueringsrapporten sammenfatter Leif Olsen og medforfatter Leena Eskelinen det sådan her:

”Samlet set kan det ikke dokumenteres, at de deltagende borgere har opnået stærkere arbejdsmarkedstilknytning. Set i relation til sammensætningen af målgruppen er det ikke overraskende, at der ikke er flere, der opnår beskæftigelse i løbet af den relativt korte indsatsperiode. Som positive træk viser evalueringen på individuelt plan, at der undervejs fra visitationen til mestringsforløbets afslutning i flere tilfælde er sket en afklaring.”

De tilføjer: “Samlet set er der tale om lovende resultater, der passer ind i nye strategier i forhold til at udforme og modne indsatser på det sociale område.”

Det samme indtryk har Epilepsiforeningens socialrådgiver Helle Obel, der har været en af fagpersonerne i projektet:

”De har haft mulighed for på weekendkurser at være sammen med andre, der har epilepsi og drage nytte af hinandens erfaringer. De kan også se, at de ikke er de eneste, der har kognitive vanskeligheder.”

”4 ud af 5 deltagere er i dag et andet sted, end de var, da de startede. Det er ikke sikkert, at de er der, hvor de forventede, de ville være, men jeg tror de er blevet klogere på deres udfordringer og ressourcer og har lært deres epilepsi bedre at kende”, vurderer socialrådgiveren og tilføjer:

”Det er mit håb, at de på sigt kan undgå ørkesløs vandring i systemet uden fodfæste på arbejdsmarkedet.”

Kommunernes Landsforening anbefaler projektet

Mening og Mestring startede i 2014 og sluttede i 2016. Det blev lavet i samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer, ADHD-foreningen, Epilepsiforeningen, Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen, Landsforeningen Autisme, Landsforeningen LEV, Muskelsvindfonden, Parkinsonforeningen og Spastikerforeningen samt jobcentrene i Esbjerg, Frederiksberg, Odsherred og Aalborg.

 

Hos Kommunernes Landsforening opfordrer man på baggrund af projektet jobcentre i hele landet til at gøre de fire kommuner kunsten efter og lave flere samarbejder med handicaporganisationer.

Kilde

DR  og “Evaluering af mestringsforløb for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser”

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev