30.08.2011

Pressemeddelelse om fleksjob

Dansk Epilepsiforening, tirsdag d. 30. august 2011.
”Det er sikkert ikke meningen, at afskære handicappedes muligheder for at komme i job, men det bliver ikke desto mindre konsekvensen” siger Dansk Epilepsiforenings landsformand Lone Nørager Kristensen om forligsparternes oplæg til en reform af fleksjobordningen.
”Man kalder det ”en målrettet og mere rummelig fleksjobordning". Men ved at fjerne arbejdsgivernes løntilskud til ”fleksjobberne” fjerner man samtidigt arbejdsgiverens incitament til at påtage sig den store administrative byrde over for kommunen og de ofte lidt besværlige skånehensyn, som den ansatte i fleksjob kræver for at kunne arbejde. Det bliver både billigere og derfor mere effektivt at hente en ”almindelig” fuldt arbejdsdygtig medarbejder ind på deltid i stedet for. I den aktuelle situation med stor arbejdsløshed og udsigt til lavkonjunktur mange år frem vil en vedtagelse af reformen efter folketingsvalget være det samme som at lukke handicappede ude af arbejdsmarkedet,” fastslår Lone Nørager Kristensen.
Dansk Epilepsiforening har noget at have dette synspunkt i, eftersom en nylig afsluttet spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens medlemmer viser, at 70 % af de, som er i fleksjob, frygter de ville blive fyret, hvis arbejdsgiveren mister løntilskuddet. Tallene viser, at ansatte i fleksjob har et langt mere realistisk billede af, hvilken ”dynamik” der hersker på det danske arbejdsmarked for tiden, end Regeringen,
Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne: Intet løntilskud til arbejdsgiveren betyder intet fleksjob for den handicappede!
”Alle kender vi nogen, som helt eller delvist har mistet sin arbejdsevne på grund af et uheld eller sygdom. Hvis reformen gennemføres, vil vi alle komme til at kende nogen, som af samme grund helt mister tilknytningen til arbejdsmarkedet, fordi de bliver for dyre i administration og hensyn at have ansat! Vi må derfor kræve af det nye Folketing, at denne sag tages op til fornyet overvejelse, så vi ikke gennem forfejlet beskæftigelsespolitik skaber en stor gruppe, der permanent lukkes ude af arbejdsmarkedet”, afslutter Lone Nørager Kristensen.
Kontakt:
Dansk Epilepsiforening
Store Gråbrødrestræde 10, 1.
5000 Odense C
66 11 90 91
Lone Nørager Kristensen
lone.noerager,email@private.dk
+45 30 88 37 92
Per Olesen, Souschef, Socialrådgiverper@epilepsiforeningen.dk63 11 93 53 / 30 60 72 92

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev