07.12.2015

Principafgørelse om alarm

Ankestyrelsen har på baggrund af klager over afslag på epilepsialarm truffet en principafgørelse angående bevilling af alarmer som hjælpemiddel.
Ankestyrelsen har afgjort, at en dreng med fokal epilepsi med tendens til generaliserende krampetilfælde samt en pige med rolandisk epilepsi begge var berettigede til en alarm som et hjælpemiddel jfr. servicelovens §112
Ved afgørelsen har Ankestyrelsen blandt andet lagt vægt på:

  • Alarmen skal alarmere om et epileptisk anfald, når borgeren ikke selv kan tilkalde hjælp
  • Der er lagt vægt på karakteren af de epileptiske anfald og behovet for hjælp under anfald, herunder om anfald skal stoppes medicinsk
  • Alarmen skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet
  • Alarmen skal stoppe forværring af den nedsatte funktionsevne ved at anfald opdages og kan afværges
  • Alarmen gør at borgeren kan opholde sig alene og sove alene
  • Alarmen er af vital betydning for borgerens dagligdag og videre færd i livet for at kunne leve så nær det normale som muligt
  • Hyppigheden af anfaldene indgår ikke i vurderingen, det gør karakteren af anfaldene og deres farlighed derimod
  • Er der tale om at alarmen skal bruges i forbindelse med læge- eller sygehusbehandling eller at alarmen alene skal skabe tryghed for borger og/eller pårørende, kan alarmen ikke ydes som et hjælpemiddel.

Dansk Epilepsiforenings socialrådgiver Helle Obel, der har været inde over en af sagerne: ”Hvor er det glædeligt og vigtigt, at Ankestyrelsen har truffet en principafgørelse på området for epilepsialarmer; det har vi i foreningen ventet på og set frem til for det har været en mangelvare.”
”I rådgivningen er jeg mere end én gang stødt på at kommuner afviser at bevilge alarm som et hjælpemiddel. Jeg har også set familier, som i stedet er henvist til at søge alarmen som en merudgift, men som ikke har fået den bevilget fordi der ikke var merudgifter, der oversteg minimumsbeløbet. Og så er der dem, som er blevet mødt af et nej ved ansøgning til trods for betydningen af en alarm,” siger hun og tilføjer:
”Det er en stor tilfredsstillelse at se, at klagerne faktisk fører til et positivt resultat, som betyder meget i hverdagen for en familie og ikke mindst for et barn; og når klagen så fører til en principafgørelse i medlemmernes favør, ja så har jeg svært ved at få armene ned igen. Jeg forventer at med principafgørelsen, vil det blive en del lettere fremover at få bevilget en epilepsialarm som et hjælpemiddel, når der er behov for det.”
Læs hele afgørelsen her Medlemmer af Dansk Epilepsiforening kan få rådgivning hos foreningens socialrådgiver og sygeplejersker. Se hvad der findes af rådgivningstilbud på epilepsiområdet (kilde: Dansk Epilepsiforening og Retsinformation)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev