13.07.2011

Projekt om motion og epilepsi

Projektstuderende og epilepsiklinikken på Odsene Unversitetshospital vil undersøge om fysisk aktivitet gavner personer med juvenil myoklon epilepsi.
Både epilepsi og behandling af epilepsi påvirker funktionsniveauet negativt hos personer med epilepsi. Dette har betydelige konsekvenser for uddannelse, job og sociale aktiviteter i al almindelighed. Undersøgelser tyder på, at fysisk aktivitet kan være med til at modvirke disse negative konsekvenser. Dertil forebygger fysisk aktivitet udvikling af adskillige livsstilssygdomme. På den baggrund vil man lave et projekt om fysisk aktivitets og epilepsi og efterlyser deltagere.
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, og Epilepsiklinikken, Odense Universitetshospital. Man vil undersøge en gruppe af personer mellem 15-35 år med juvenil myoklon epilepsi. Halvdelen af deltagerne skal gennemgå et struktureret træningsforløb i Odense, mens den anden halvdel skal fortsætte deres normale hverdag. Projektet er godkendt af myndighederne. Deltagelsen i projektet er frivillig, og man kan til enhver tid trække sig ud af projektet. Man kan deltage, uanset hvor god ens kondition er. Nødvendige transportudgifter refunderes.
Hvis du ønsker flere oplysninger, bedes du kontakte stud. cand. scient. Anne Kær Thorsen på tlf.: 60 10 06 40 eller sende en mail til: anne_kaer@hotmail.com.
Dansk Epilepsiforening håber projektet får succes. ”Det er et rigtigt spændende projekt fordi en del med epilepsi oplever de får det bedre ved at dyrke regelmæssig motion, det gælder både alment og anfaldmæssigt.” siger Lotte Hillebrandt, sygeplejerske og faglig konsulent i Dansk Epilepsiforening:  ” Det ses jo også på andre sygdomsområder, fx. Parkinson. Derfor håber jeg, at undersøgelsen kan gå ind og medvirke til at dokumentere effekten, hvilket måske kunne motivere dem som ikke dyrker regelmæssig motion.”

(Kilde:  Epilepsiklinikken, Odense Universitetshospital. Hvis du vil deltage så kontakt stud. cand. scient. Anne Kær Thorsen)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev