16.01.2013

Refleksepilepsi dækket af tandlov

Sundheds- og Forebyggelsesminister Astrid Krag, har reageret positivt på en henvendelse fra Dansk Epilepsiforening. Dermed er det sikret, at personer med refleksepilepsi også er dækket af lovændringen, der vil give økonomisk støtte til tandproteser til personer med epilepsi.
Dansk Epilepsiforening kontaktede politikerne og gjorde dem opmærksom på, at Sundhedsministeriet i bemærkningerne til lovforslaget havde misforstået, hvad refleksepilepsi er, og den misforståelse kunne føre til, at den patientgruppe ikke kunne få støtte til tandproteser i forbindelse med epilepsianfald.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg bad i et spørgsmål, ministeren svare på Dansk Epilepsiforenings henvendelse. Ministeren har svaret:
”Jeg kan oplyse, at det er udtryk for en beklagelig misforståelse, når det af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at personer med refleksepilepsi ikke vil kunne opnå støtte efter den foreslåede ordning.”

Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, glæder sig over ministerens svar: ”Det er godt, at vores altid årvågne fagfolk fik øje på misforståelsen, og vi fik politikerne gjort opmærksom på den. Heldigvis var udvalget og ministeren hurtigt til at reagere. Det har både Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Astrid Krag fortjent ros for. ”
I en udtalelse til udvalget skriver Sundheds- og Forebyggelsesminister Astrid Krag bl.a.: ”Refleksepilepsi er en anerkendt form for epilepsi, og det er derfor udtryk for en beklagelig misforståelse, når det af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at skader, der skyldes refleksepilepsi, ikke vil være omfattet af den foreslåede ordning.
Det har ikke har været hensigten med lovforslaget at udelukke personer, der har modtaget diagnosen epilepsi, fra at modtage økonomisk støtte til afhjælpning af skader på tænder, mund eller kæber, der er opstået ved et epileptisk anfald.” Læs ministerens udtalelse om refleksepilepsi til Sundheds- og Forebyggelsesudvalg her (Kilde: Dansk Epilepsiforening og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse)
 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev