19.05.2011

Regeringen tvinger handicappede til fattigdom og offentlig forsørgelse

”Forslaget er intet mindre end en katastrofe for de mange, som fremover får behov for at komme i fleksjob”, siger Landsformand Lone Nørager Kristensen. Hun tilføjer: ”Ikke mindst blandt mennesker med epilepsi er fleksjob den eneste mulighed for at blive integreret på arbejdsmarkedet. Hvis reformen vedtages vil det blive meget, meget vanskeligt at få etableret et fleksjob i fremtiden”.

Dansk Epilepsiforening kontakter de ansvarlige politikere bag reformen for at udtrykke vores fortørnelse over dette store tilbageskridt for mennesker med varig nedsat arbejdsevne.

Pressemedelelse:

Forligspartier dømmer handicappede til fattigdom og offentlig forsørgelse!

Under den stærkt misvisende overskrift ”En målrettet og mere rummelig fleksjobordning” fjerner regeringen, Dansk Folkeparti samt Kristendemokraternes Per Ørum Jørgensen arbejdsgivernes løntilskud til fremtidige fleksjob.

Dansk Epilepsiforening har netop fået resultatet af en ny spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemmer. 70 % af de, som er i fleksjob, svarer at de ville blive fyret eller frygte fyring, hvis arbejdsgiveren mister løntilskuddet. Tallene viser, at ansatte i fleksjob har et langt mere realistisk billede af, ”hvordan klaveret spiller” på det danske arbejdsmarked, end forligspartierne: Intet løntilskud = intet fleksjob!

Ud over det manglende løntilskud pålægges arbejdsgiveren yderligere omkostninger knyttet til ”fleksjobberen” i form af f.eks. særlig arbejdstids- og/eller opgavetilrettelæggelse, samt det store administrative arbejde overfor kommunen i forbindelse med fleksjob-visitationen, løbende opfølgninger o.s.v. Alle disse omkostninger vil gøre det nærmest umuligt få etableret et fleksjob: En ”ordinær” ansat er både billigere og lettere at integrere på arbejdspladsen!

Reformen medfører også, at ”fleksjobberen” går betragteligt ned i løn. Dette kalder man populært en ”tilskyndelse” til at arbejde mere for derved at tjene mere. Reelt er der tale en økonomisk besparelse baseret på mistænkeliggørelse af mennesker i fleksjob. Er det virkelig tankegangen hos Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne, at mennesker gennem et langvarigt visitationsforløb til fleksjob blot har simuleret den varigt nedsatte arbejdsevne?

Kun 10,2 % af de medlemmer, der svarede på undersøgelsen, og som er i fleksjob, angiver, at øget løn kunne få dem til at arbejde flere timer om ugen. Blandt de øvrige er det hele 81 %, der svarer, at det er umuligt for dem at arbejde mere, end de allerede gør, på grund af deres handicap.

Alle kender vi nogen, som helt eller delvist har mistet sin arbejdsevne på grund af et uheld eller sygdom. Efter reformens gennemførelse vil vi alle komme til at kende nogen, som af samme grund helt mister tilknytningen til arbejdsmarkedet, fordi de bliver for dyre at have ansat!

Den samlede konsekvens af reformen bliver øget arbejdsløshed og øget fattigdom hos mennesker med funktionsnedsættelser! Dansk Epilepsiforening vil i de kommende dage tage kontakt til de politikere i Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne, som står bag reformen, og give udtryk for vores store fortørnelse.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev