13.12.2012

Ros til tandskade-lov

Årets finanslovsaftale har nu udmøntet sig i et lovforslag om støtte til tandproteser til personer med epilepsi. Dansk Epilepsiforening har gennem en årrække argumenteret og kæmpet for dette, og ser aftalen som en stor sejr for foreningen – men vigtigst af alt: som en markant hjælp til en mindre gruppe af hårdt trængte borgere med epilepsi, som får tandskader i forbindelse med anfald.
I høringssvar til ”Udkast til lovforslag om støtte til tandproteser til personer med epilepsi og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tandplejer” skriver Dansk epilepsiforening:
”Lovforslaget fortjener stor ros, da det indeholder en meget klar forbedring af nogle utålelige vilkår, som en mindre gruppe borgere med epilepsi har døjet med gennem en lang årrække. ”
Epilepsiforeningen peger dog også på, at der i bemærkningerne til lovforslaget står nogle ting, der kan give fortolkningsproblemer. Samt at selve proceduren  man skal igennem, når der søges om hjælpen, virker unødig bureaukratisk.
Læs Dansk Epilepsiforenings høringssvar (Kilde: Dansk Epilepsiforening høringssvar)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev