06.07.2017

Så godt går det patienter, der opereres

I en svensk undersøgelse blev 50-60% af de opererede epilepsipatienter anfaldsfri. Og deres jobmuligheder og livskvalitet blev bedre – især hvis de blev opereret tidligt

 

Hvordan går det mennesker, der har fået opereret det epileptiske område i hjernen væk? Bliver de anfaldsfri, får de arbejde, og bliver de lykkeligere? Det har en svensk undersøgelse set på.

Det korte svar på spørgsmålene er: Ja.

50-60% af patienterne blev anfaldsfri, og de, der blev opereret, havde både større succes på arbejdsmarkedet og større livskvalitet end lignende patienter, der ikke var blevet opereret. Men – for der er selvfølgelig et men – chancen for succes er størst, hvis man bliver opereret tidligt.

Undersøgelsen så på patienternes situation fem, ti og 15 år efter operationen. Da var 62% af de voksne og 50% af børnene anfaldsfri. De bedste resultater  var blandt de yngre og dem der havde haft epilepsi I kortere tid, hvilket betoner vigtigheden af  at  henvise tidligere til  kirurgisk vurdering.

Tidlig operation kan give bedre sociale muligheder

Undersøgelsen kiggede også på, hvordan patienternes sociale forhold og livskvalitet havde udviklet sig.

Generelt havde personerne lige så store beskæftigelsesproblemer efter operationen som før operationen.  Det var de, der var blevet opereret tidligt eller havde været i beskæftigelse inden operationen, som klarede sig bedst på arbejdsmarkedet.

30 % af dem, der havde været på forskellige former for overførselsindkomst før operationen, var kommet i fuldtidsarbejde. Så en operation kan gøre en social forskel. På den anden side, var det kun 57% og 47% af de, der havde arbejdet fuld tid før operationen, som stadig havde fuldtidsarbejde 10 og 15 år efter operationen.  Den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad var uændret.

Anna Edelvik, der er forsker ved Sahgrenska akademin og overlæge i epilepsiteamet på Sahlgreenska Universitetssjukehus, understreger, at det er vigtigt for patienternes erhvervsmuligheder, at de bliver opereret så tidligt som muligt:

”Det gælder om at finde patienterne så tidligt som muligt, inden  epilepsien medfører  for store konsekvenser”, siger hun til Göteborgs Universitets hjemmeside.

Det er det samme, man har set i Danmark. En dansk undersøgelse har set på, hvordan det er gået danske epilepsipatienter, der har fået opereret det epileptiske fokus væk. Her var 53 % i beskæftigelse inden operationen, og tre år efter indgrebet var tallet det samme.

 Operation giver bedre livskvalitet

I den svenske undersøgelse brugte man besvarelser i et spørgeskema til at udregne et mål for livskvalitet og sammenlignede tallene for dem, der var opereret, med lignende tal for både ikke-opererede og almenbefolkningen.

Epilepsipatienter, der ikke var blevet opereret, havde en livskvalitet der lå under almenbefolkningen på fem af undersøgelsens otte områder. Hvorimod kirurgipatienterne kun scorede lavere end almenbefolkningen på to områder – sociale spørgsmål og mentalt helbred.

Anne Edelvik påpeger, at selvom epilepsioperationer ikke er en mirakelkur, der fjerner alle psykosociale problemer, så kan de gøre en stor forskel:

”De (epilepsipatienter) vil have job og familie lige som alle andre, men det kommer ikke bare fordi man er blevet anfaldsfri. Selvom det ikke er hele ens livssituation, der ændrer sig, så ville mange i hvert fald få det bedre ved i det mindste at blive udredt eller vurderet for en eventuel epilepsioperation tidligere end i dag.”

Hvad er epilepsioperationer?

Epilepsioperationer er en behandlingsmulighed, der kan tilbydes patienter, der ikke kan gøres anfaldsfri med medicin.  Ved operationen fjerner man det lille stykke af hjernen, hvor anfaldene starter.

Inden en operation  gennemgår man et meget  grundigt undersøgelsesprogram. For at kunne behandle epilepsi ved hjælp af en operation, kræver det nemlig, at man kan lokalisere det område af hjernen, hvor epilepsien udspringer fra og  at dette området kan fjernes uden komplikationer.

I Danmark opereres der 40-45 patienter om året. De har som regel været plaget af anfald i 11 år, før de langt om længe tilbydes en operation.

Du kan læse mere om epilepsioperationer her.

 Kilde

Göteborgs Universitets hjemmeside og “Long-term outcomes of epilepsy surgery – prospective studies regarding seizures, employment and quality of life

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev