09.09.2011

Sæt velfærds-kræfterne fri!

Besparelserne i den kommunale økonomi har fyldt meget i den offentlige debat i år. Handicaporganisationerne på den ene side og Kommunernes Landsorganisation på den anden har nærmest skændtes om, hvorfor omkostningerne til ”det specialiserede område”, som hjælp og støtte til handicappede kaldes, efter kommunernes mening er blevet for høje.
Aktuelt har vi valgkamp. Men det er ikke de kommunale udgifter og besparelser, som fylder noget i valgkampen. Det er i stedet landets samlede økonomi. Trods valgkampen havde Socialminister Benedikte Kjær alligevel tid til at give et lille foredrag hos Dansk Erhverv, da der onsdag d. 7. blev afholdt en konference om social velfærd i fremtiden (med særligt fokus på selvejende sociale institutioner)…
Ministeren sagde bl.a., at der var behov for et ”service-check” i den sociale sektor, fordi det offentlige forbrug er rekord højt. Alligevel medgiver hun, at mange falder igennem systemet, og at der derfor må findes nye og mere fleksible løsninger, så man bedre får samlet borgere med behov for hjælp op.
At nogen falder gennem systemet er åbenlyst – det har vi set for mange tragiske sager om svigtende tilsyn m.v. på i medierne de sidste par år. Og det er også åbenlyst, at der er behov for en anden tilgang i det sociale system, hvis vi fremover skal have ”valuta for pengene” i form af tilstrækkelig social støtte, hvor behovene er.
Det sker ikke i dag – ja faktisk frygter jeg at stadigt færre får den hjælp og støtte, de har brug for. Dansk Epilepsiforening gennemførte i foråret en medlemsundersøgelse, som viser, at 18 % af vores medlemmer oplever kommunale besparelser relateret til deres epilepsi. Disse besparelser er alle mulige forskellige: fra reduceret kørsels-tilskud til sager om fleksjob, der trækkes i langdrag.
At systemet bestemt ikke er så fleksibelt, som ministeren ytrer ønske om, illustreres også meget godt i undersøgelsen, hvor flere tilkendegiver, at sagsbehandlingstider og bureaukrati i realiteten blokerer for hurtige, rigtige og nødvendige løsninger til gavn for borgeren.
Selvom valgkampen ikke handler så meget om kommunale budgetter, nedskæringer på det ”specialiserede område” og lokal selvbestemmelse, så skal der fra min side lyde en kraftig opfordring til det Folketing, som samles efter valget d. 15. september: Hold op med at opfinde nye regler og styringsinstrumenter, som alligevel aldrig vil komme til at virke! Lad fagligheden som lærere, pædagoger, sygeplejersker, læger, socialrådgivere o.s.v. har komme i fokus som det, der bliver afgørende for, hvordan borgeren bedst kan hjælpes videre med livet.
Menneskelivet er så mangfoldigt og uforudsigeligt, at ingen regler kan specificere, hvordan problemer løses bedst. Gode løsninger kræver gode medarbejdere, som med indsigt i den enkeltes situation har lov til at gøre det nødvendige. Det er de faglige kræfter, som kan hjælpe til at løse sociale problemer – ikke fortsat regeltyrani.
Så kære kommende regering (rød eller blå): Slip velfærds-kræfterne fri!
Af Lone Nørager Kristensen, Landsformand

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev