03.06.2014

Samråd om kommunal service

Foranlediget af udtalelser i pressen fra patientorganisationer om den alt for store og voksende forskel på det kommunale servicetilbud til mennesker med handicap, var socialminister Manu Sareen (RV) bedt i samråd onsdag den 5. juni. Du kan se hele samrådet her Forud for samrådet udtalte Spastikerforeningens direktør Mogens Wiederholt:  ”Med ændringen af serviceloven, som præciserede kommunernes mulighed på at henvise til deres lokale serviceniveau og kommunens økonomi, oplever vi i stigende grad, at kommunerne afslår ydelser og hjælp efter serviceloven, med henvisning til netop deres lokale serviceniveau eller dårlige økonomi. Og det er et kæmpe retssikkerhedsproblem. Det kan ikke være rigtigt, at den service, handicappede borgere får leveret efter selv samme lovgivning, kan være så forskellig fra kommune til kommune, at nogen tilsyneladende begynder at flytte efter et anstændigt serviceniveau. Det råderum kommunerne har til at skønne og fortolke indenfor, er simpelthen blevet for stort”
På den baggrund havde udvalget bedt ministeren om at redegøre for sin holdning til, at familier til børn med handicap føler sig tvunget til at flytte til en anden kommune for at opnå en bedre behandling af deres børn.
Endvidere blev ministeren bedt om at redegøre for, hvordan han som minister vil sikre, at borgerne ikke oplever store forskelle mellem kommunernes servicetilbud til og behandling af personer med handicap.
(Kilde: Spastikerforeningen og Folketinget. Se optagelse fra samrådet her)
(Kilde: Spastikerforeningen)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev