Skal man fortælle om sin epilepsi, når man søger job?

Nogle handicappede fortæller ikke om deres handicap, når de skriver jobansøgning. Hvordan ser det ud på epilepsiområdet? Hvordan er reglerne? Det har vi spurgt Epilepsiforeningens socialrådgiver om

 

En undersøgelse foretaget af Ulykkespatientforeningen, hvor 712 medlemmer kommer til orde, viser, at 14 procent af folk med fysiske handicap efter en ulykke har undladt at skrive det, når jobbet skulle søges. Det er hver syvende, der enten en gang, flere gange eller hver gang har prøvet at skjule deres handicap ved jobsøgningen.

Man kan også vende tallet om og sige: 86 procent er åbne om deres handicap, når de skriver jobansøgning. Så ser problemer noget mindre ud, men det er selvfølgelig stadig ærgerligt, at nogen føler, at det er nødvendigt at skjule sig handicap for at komme i betragtning til et job, siger Epilepsiforeningens socialrådgiver, Helle Obel.

Vi har spurgt hende, hvordan det ser ud på epilepsiområdet: Holder mennesker med epilepsi epilepsien hemmelig, når de søger arbejde? Og må man overhovedet det?

Prøver jobsøgende med epilepsi at skjule deres handicap?

”Det har vi ikke nogen tal for, men vi ved, at der en større ledighed blandt mennesker med epilepsi end befolkningen generelt, så det er forståeligt, hvis nogen er lidt betænkelige ved at fortælle om deres epilepsi”, svarer Epilepsiforeningens socialrådgiver, Helle Obel.

Er det ulovligt, og hvad risikerer man, hvis man ikke er åben om sin epilepsi ved jobsamtalen?

”Hvis epilepsien har væsentlig betydning for det arbejde, du skal udføre, og du ikke har nævnt den, kan det få negative konsekvenser, da arbejdsgiveren kan annullere ansættelsen”, fortæller Helle Obel:

”Som udgangspunkt er helbredsmæssige oplysninger private. Loven har til formål at sikre, at helbredsoplysninger ikke uberettiget anvendes til at begrænse lønmodtagerens muligheder for at opnå eller bevare ansættelse. Men loven stiller altså også krav til dig om, at du skal meddele arbejdsgiveren, at du har epilepsi, hvis den har væsentlig betydning for det arbejde, du søger.”

Hvornår har epilepsien så væsentlig betydning, at man skal oplyse om den?

”Det kan være svært at afgøre, men du kan måske inddrage din neurolog eller din fagforening, der kender arbejdsområdet”, svarer Epilepsiforeningens socialrådgiver, som medlemmer altid er velkommen til at kontakte for råd.

Hvad nu hvis epilepsien ikke har væsentlig betydning for arbejdet?

”Hvis din epilepsi ikke har nogen betydning for det arbejde, du skal udføre, er du ikke forpligtet til at nævne den; men hav altid i mente, at det kan være en fordel, at kolleger og arbejdsgiver er forberedte på, at du kan få anfald og eventuelt får brug for hjælp i den forbindelse. Uanset om epilepsien har betydning for det arbejde, du skal udføre eller ej, kan det være, at du vil synes, at det er rart at få nævnt epilepsien, så arbejdsgiver og kolleger er forberedte, hvis du får anfald.”

Hvad er dit råd til jobsøgende, der frygter at blive sorteret fra, hvis de fortæller, at de har epilepsi?

”Du behøver ikke lade det fylde meget i en samtale, men kan nævne det og fortælle, hvordan et eventuelt anfald forløber, og hvad epilepsien betyder for lige præcis dig”, siger socialrådgiveren, der også har et godt råd til hvad, man siden hen skal fortælle sine kollegaer om epilepsien:

”Når du forhåbentlig har fået jobbet, så træf hen ad vejen aftale med ledelse og kolleger om, hvad du gerne vil have, de skal gøre, hvis du får et anfald. Måske vil du bare gerne sidde lidt og komme dig efterfølgende, måske vil du gerne hjælpes hjem, det vil være individuelt. Det kan være en fordel for kollegerne på forhånd at kende til din epilepsi, så de kan støtte dig, som du har brug for, og måske også undgå at blive bange, hvis du får anfald. Aftal på forhånd hvornår der eventuelt skal tilkaldes ambulance og hav eventuelt en førstehjælpsplakat hængende, hvis du synes det er en god idé.”

Helle Obel gør også opmærksom på, at man kan få informationsmateriale til kollegerne i Epilepsiforeningens webshop. Epilepsiforeningen har også informatører, som tager ud på arbejdspladsen og informerer om epilepsi til ledelse og kolleger, hvis der er brug for det. Tilbuddet er ganske gratis for medlemmer.

Kilde

Her kan du se hvad der står i Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet, lov nr. 286 af 24/4-2006.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev