14.08.2013

Skarpt høringssvar

I en pressemeddelelse skriver Dansk Epilepsiforening:
 
Medicintilskudsnævnet foreslår at fjerne tilskud til epilepsipræparatet Apydan. Dansk Epilepsiforening frygter, at det vil gå ud over patientsikkerheden for op mod 4.800 epilepsipatienter. Førende fagfolk på epilepsiområdet udtrykker også bekymring.
 
Dansk Epilepsiforening har afgivet høringssvar til Medicintilskudsnævnets udkast til revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi.
 
Et af Dansk Epilepsiforenings væsentligste ankepunkter er, at nævnet lægger op til, at det meget brugte oxcarbazepin-præparat Apydan ikke længere skal have generelt tilskud. Det vil både direkte og indirekte tvinge mange til at skifte medicinen ud med et andet præparat.
 
"Hvis indstillingen bliver gennemført, vil det medføre stor utryghed og give mange problemer ude i ambulatorierne. Det vil gå ud over patientsikkerheden. Nævnet siger sådan set selv, at det for nogen vil få behandlingsmæssig betydning, da ikke alle kan tåle et skifte. Dermed risikerer velbehandlede patienter at få anfald igen med alle de helbredsmæssige, psykosociale og behandlingsmæssige problemer, det fører med sig," udtaler Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen
 
"De fagfolk vi har talt med fra Dansk Epilepsi Selskab og Epilepsihospitalet er også bekymrede over Nævnets indstilling. Så der er både ud fra faglig viden, patienterfaringer og råd fra førende epilepsieksperter, at vi advarer mod at fjerne det generelle tilskud til Apydan.”
 
"Helt generelt er det er vores holdning, at man ikke skal gamble med anfaldsfrihed eller et godt behandlingsresultat. Hvis en person med epilepsi er velbehandlet på et givent præparat, skal man have mulighed for at blive på det præparat, der virker. Længere er den sådan set ikke set med vores briller,” siger Lone Nørager Kristensen.

 Dansk Epilepsiforenings høringssvar 
 Medicintilskudsnævnets indstilling

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev