27.03.2012

Status for Filadelfias situation

Epilepsihospitalet Filadelfia var – som mange sikkert husker – udsat for voldsom turbulens i efteråret 2011. Heldigvis fik Stine Brix, Enhedslisten, afsat penge til hospitalet på finansloven. Intentionen med disse penge er at skabe mulighed for, at der inden udgangen af 2013 er fundet en langtidsholdbar løsning omkring Epilepsihospitalets økonomi.
For at finde denne løsning, er der i øjeblikket to arbejdsgrupper i gang i Sundhedsstyrelsen. Målet for arbejdsgrupperne er, at skabe en fremtid for Epilepsihospitalet, som sikrer, at de samlede ressourcer til behandling af epilepsi landet over, bliver brugt bedst muligt, så alle epilepsipatienter får adgang til den nødvendige behandling. Den ene arbejdsgruppe skal fastlægge de takster, som sygehus-regionerne skal betale for Epilepsihospitalets meget specialiserede behandlingstilbud. Den anden arbejdsgruppe skal fastlægge, hvilke specialiserede behandlingstilbud Epilepsihospitalet især skal arbejde med.
Arbejdsgrupperne forventes at fremlægge sine resultater i løbet af dette forår. Fra Dansk Epilepsiforenings side har vi bedt om at være med i arbejdsgrupperne, men det har vi ikke fået lov til. Dette finder vi stærkt utilfredsstillende, idet vi som repræsentant for patienter har mange værdifulde perspektiver at bidrage med.
Vi kan derfor ikke vide præcist, hvor langt arbejdsgrupperne er kommet i arbejdet. Vi ved dog, at et brev som Dansk Epilepsiforening har sendt til Sundhedsstyrelsen er blevet drøftet i den arbejdsgruppe, som ser på de specialiserede behandlingstilbud. I brevet stiller vi en række kritiske spørgsmål til den specialeplan, som Sundhedsstyrelsen har lagt for behandling af epilepsi i Danmark, og som Forebyggelses- og Sundhedsminister
Astrid Krag flere gange har henvist til under debatter i Folketinget.
Endelig er vi blevet lovet et møde med Astrid Krag, når arbejdsgrupperne er færdige med deres arbejde.
Hele sagen er af principiel og praktisk vigtighed for alle epilepsipatienter i Danmark, eftersom det samlede behandlingstilbud – uagtet hvor tilstrækkeligt eller utilstrækkelig man oplever det i dag – skal se ud fremadrettet. Forringelser er uacceptable. Derfor følger Dansk Epilepsiforening sagen meget tæt.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev