12.09.2014

Sundhedspolitisk antologi

En ny antologi, ”Et liv i andres hænder”, ser på de ændrede politiske vindes indflydelse på mennesker med alvorlig sygdom eller handicap.
I forlagets præsentation af bogen står der: "Et liv med alvorlig sygdom eller handicap er ofte ensbetydende med en afhængighed af det omgivende samfund. Først og fremmest er disse borgere prisgivet den førte politik på området. Dernæst har det stor indflydelse på tilværelsen, hvem man møder, når man er afhængig af andres hjælp: lægen, sagsbehandleren, arbejdsmarkedets parter osv. Det er afgørende, at både samfund og nøglepersoner viser omsorg og rettidig omhu.
I Danmark har der i årtier været ført en solidarisk politik på dette område, og borgere med nedsat funktionsevne har modtaget den nødvendige hjælp og opmærksomhed. Men i de seneste år har tidsånden blæst i en nyliberal retning. Velviljen over for borgere med behov for hjælp er afløst af mistillid og mistænkeliggørelse, og hjælpemulighederne er blevet væsentligt forringet. Det sætter mange borgere under et stort pres.
"Et liv i andres hænder” belyser den politiske retning mod en konkurrencestat og mediernes medvirkende indflydelse på vilkårene, ligesom den fortæller om, hvordan det kan se ud, når mennesker med kroniske lidelser eller handicap i lyset af denne udvikling møder sundhedsvæsenet, det sociale system, uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Den nyliberale tidsånd og konkurrencestatsparadigmet stilles endvidere op imod ånden i FN’s Handicapkonvention; de er to uforenelige værdisæt, pointeres det."
 
Bogens bidragydere er: Holger Kallehauge, Mogens Wiederholt, Susanne Olsen, Jeppe S. Kerckhoffs, Sarah Glerup, Sanne Lisbeth Møller, Inger Steen Møller, Camilla Gregersen, Tommy Flood, Jette Holme Brubaker og Lisbeth Riisager Henriksen (red.).
Lisbeth Riisager Henriksen (red.), ”Et liv i andres hænder”, Unitas Forlag 2014. 300 sider. Pris: 233 kr.
(Kilde: Unitas forlag hvor bogen kan købes) 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev