20.03.2019

Træningskurser gør skolepersonale bedre til at håndtere epilepsi

Træningskurser for skolepersonale gør, at en større del af personalet kan træde til, hvis der opstår en episode med et epileptisk anfald, viser forsøg

 

Af Morten Larsen

Et italiensk forsøg har vist at et træningskursus for skolepersonale er effektivt til at forbedre viden om både epilepsi og håndteringen af epileptiske anfald. En større del af personalet kan træde til, hvis der opstår en episode med et epileptisk anfald. Og bedre forberedelse af lærerne kan føre til færre hospitalsindlæggelser.

Formålet med kurset er at uddanne skolepersonale i korrekt håndtering af epileptiske anfald, forbedre elevsikkerheden og fremme brugen af akut anfaldsbrydende medicin. Alt sammen for at reducere tilstrømningen af epilepsipatienter til skadestuerne og bringe hospital og uddannelsesinstitutioner tættere på hinanden.

Skolepersonalet gennemgår et 2-timers kursus, hvor der undervises i epilepsi og korrekt håndtering af anfald. Under kurset uddeles der to spørgeskemaer. Til at begynde med et om personlige oplysninger og deltagernes forhåndsviden om epilepsi, evne til at give medicin og angst omkring krisehåndtering. Og i afslutningen af kurset får deltagerne et andet skema til at kontrollere den opnåede viden. 6-12 måneder efter kurset afvikles semi-strukturede interviews på skolerne for at undersøge, om der har været nogle epileptiske anfald, og hvordan de er blevet håndteret.

Resultaterne er baseret på 570 spørgeskemaer, der blev uddelt mellem 2016 og 2017. Analysen viste en stigning i viden om korrekt adfærd under et langvarigt anfald fra 11,6% til 65,9%, en reduktion i angst fra 3.5 til 2,9 på en 5-skala og en stigning i administration af medicin på skolen. Undersøgelsen blev foretaget på 36 skoler. Der var 12 tilfælde af epileptiske anfald i perioden. Heraf førte kun et til hospitalsindlæggelse og 2 gange blev der tilkaldt ambulance.

Kilde

Calabrese, T. Renzetti, I. Pannacci, R. Rainò, A. Giuffrida, N. Pietrafusa, L. De Palma, M. Trivisano, P. De Liso, N. Specchio, F. Vigevano: Education Project In Schools: To Know Epilepsy And Manage An Epileptic Crisis In A School Environment (p540). Epilepsia. Abstract. Social Issues 2. 28 August 2018. S 247.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev